Vesper 21 februari Goede Herderkerk

VESPER over VERLANGEN NAAR RECHT

Omdat vanwege het Synode-advies nog niet wordt gezongen in onze kerken, hebben wij besloten om ook de vesper van komende zondag af te gelasten.
We hopen dat volgende maand het gevaar om corona op te lopen zodanig is verminderd, dat deze dienst wel door kan gaan.

Commissie Vesperdiensten

Kliederkerk nieuws

Volgende week bezorgt het Kliederkerkteam bij alle gezinnen met jonge kinderen (tot 12 jaar) uit ons bestand vrolijk gekleurde Kliederkerk-thuis-tasjes. Op zondag 14 februari is het Valentijn en daarom hebben we die dag uitgekozen voor een thema over de liefde.
Het thema ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’ wordt tijdens de kerkdienst geïntroduceerd.
…en daarna…aan de slag!

Samen ontdekken
Samen vieren
Samen eten

Hebt u niet eerder een tasje ontvangen als gezin, maar zou u dat wel graag willen? Dat kan. Misschien zijn er ook wel opa’s en/of oma’s die op hun oppasdag van de kleinkinderen ook aan de slag zouden willen met dit thema. Stuur gerust een mailtje naar groepspastoraatolk@gmail.com dan komen we u een tasje brengen. 
Een hartelijke groet namens het Kliederkerkteam         Roelie Loois (06-37651888)

Koffiedrinken na de viering via Zoom

Op 31 januari bent u na de gezamenlijke viering van harte welkom in onze digitale koffiezaal via het programma Zoom. 
Vanaf 11.15 uur kunt u inloggen met de volgende link https://us02web.zoom.us/j/89866344494

U ontmoet eerst iedereen online die meedoet en na een korte instructie gaan we in groepjes digitaal uiteen van ca. 5 personen. Het geheel duurt tot ongeveer 12.00 uur.
Ter voorbereiding een instructie over Zoom

Lees verder

21 februari vesper Goede Herderkerk

Helaas kon de januarivesper vanwege het ‘zangverbod’ niet doorgaan.
We hopen dat de februarivesper wèl door kan gaan, en wel op 21 februari, de Eerste Zondag in de Veertigdagentijd.
We denken dan na over de Zaligspreking ‘Gelukkig wie hongert en dorst naar recht’.

Voorganger is ds. R. van den Beld uit Baarn. Muzikale medewerking wordt verleend door zangers o.l.v. Richard Vos. “Doe ons recht, Gij die rechtvaardig zijt” (Ps.35:24).
In uw weekbrief kunt u lezen waar u de vesper kunt meevieren: in Goede Herderkerk of achter uw beeldscherm, via een uitzending van de kerk-tv. De vesper begint in elk geval om 20.00 uur.
Joost Veerman.