Vesper Goede Herderkerk 21 november 2021

Op zondag 21 november, de laatste van het kerkjaar, wordt er een Vesper in de Goede Herderkerk gehouden. In deze dienst gaat het over de Zaligspreking ‘Gelukkig wie gesmaad en vervolgd wordt’. Hierover zal worden verteld door ds. Samer Younan. Hij komt uit Syrië en heeft de ellende van de burgeroorlog aan den lijve meegemaakt. Momenteel is hij als evangelist werkzaam onder moslims in Nederland.
Van harte nodigen wij u uit om de vesper mee te vieren en te luisteren naar wat ds. Younan ons te vertellen heeft. Gezongen zal worden door een Vocaal Ensemble o.l.v. Richard Vos. “Heb een goed geweten als men kwaad van je speekt… Zegen wie je vervolgt.” (1Pt.3/Rom.14).
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken en nog wat na te praten. De dienst begint weer om 19.30 uur. U bent van harte welkom !

Mantelzorglunch

HELAAS KAN DEZE LUNCH NIET DOORGAAN I.V.M. CORONAMAATREGELEN!

Donderdag 18 november wordt een feestelijke dag voor onze mantelzorgers. Zij worden in het zonnetje gezet. Van 12.00 uur tot 14.00 uur bent u als mantelzorger van harte welkom.
We vieren de lunch dit keer in de kerkzaal van de Oosterlichtkerk. Mocht u eraan twijfelen of u wel echt een mantelzorger bent? Geleerden hebben de volgende definitie geformuleerd:
“Wanneer je langer dan 3 maanden, 8 uur per week onbetaald zorgt voor een ander dan ben je mantelzorger”. Bent u of kent u zo iemand? Dan kunt u zichzelf of een ander aanmelden tot 9 november bij
Anjo van der Straten    06 3825 1518   anjovanderstraten@live.nl
Janny Honing               06 3834 5255   jhoningboerhout@gmail.com
Ina Bakker                    06 2729 2273   inabakkerroos@hotmail.com

Oogstmarkt 2021 toch fysiek!

In tegenstelling tot wat wij eerder hebben meegedeeld, hebben wij besloten de oogstmarkt dit jaar niet online, maar fysiek te organiseren. Dus geen foto’s van producten en bestellijsten op de site, en geen bezorging aan huis, maar een fysieke oogstmarkt in de Kruiskerk, aansluitend aan de oogstdienst op zondag 31 oktober.
Het besluit tot een fysieke markt is mede ingegeven door de versoepelingen van de coronamaatregelen. Wij realiseren ons terdege dat de situatie nog lang niet zo is als voor de corona epidemie. Daarom zullen wij ons uiterste best doen de oogstmarkt zo veilig mogelijk te organiseren. Voor meer informatie verwijzen wij naar de berichten in de nieuwsbrief.*

Het ZWO-platform

*Aanmelden voor de nieuwsbrief kan rechts onderaan deze pagina

Zoek de ruimte!

Aanstaande zondag willen wij (Harm en Lianne), de zangers en zangeressen van Vamos en de muzikanten van de Oosterlichtkerk met jullie op zoek naar “ruimte”. Een fascinerend begrip, omdat het eigenlijk niks is iets ongrijpbaars. Maar tegelijkertijd juist van grote betekenis kan zijn. We lezen, praten, luisteren en zingen met elkaar hierover tijdens een interactieve bijeenkomst. Dat betekent dat we jullie willen vragen je mobiele telefoon mee te nemen. Dit keer mag je hem tijdens de dienst gewoon gebruiken. Nodig gerust ook vrienden of familie uit om aanstaande zondag 10.00 uur bij ons in de Oosterlichtkerk of online op visite te komen, er is ruimte genoeg!