Vesper 18 april Goede Herderkerk

De januari-, februari- en maartvesper konden vanwege verschillende omstandigheden niet doorgaan.
Maar de vesper op zondag 18 april gaat vast wel door. Het is dan de Tweede Zondag na Pasen en we denken dan na over de Zaligspreking ‘Gelukkig wie vrede sticht’.

Vrede stichten, dat heeft onze Heer gedaan: vrede brengen tussen God en mensen, tussen mensen onderling (Gal.3:28; Ef.4:11v). En Hij roept ons op om ook zelf een vredestichter te zijn: “Vrede zij u ! Gelijk mij de vader zond, zend ik ook u.” (Joh.20:21)

Voorganger in de dienst is Mw. J. Krijnen-Kriek, geestelijk verzorger in De Bolder.
Muzikale medewerking wordt verleend door zangers o.l.v. Richard Vos. “Verleih’ uns Frieden gnädiglich.”
De vesper wordt uitgezonden om 20.00 uur vanuit de Kruiskerk. Maar controleert u deze gegevens nog even in uw weekbrief.

Joost Veerman.

 

Doe mee met de paaschallenge!

paaschallenge 2021Zaterdag 3 april is er een speurtocht uitgezet voor iedereen die van puzzelen en wandelen houdt. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur en gaat langs verschillende adressen. Je hebt een mobiele telefoon nodig met QR-code scanner. Laat je verrassen en doe mee! 

Aanmelden is noodzakelijk: stuur hiervoor een berichtje naar Annemiek Wijnja. Telefoon: 06-53784365  Je kunt starten tussen 10.00 uur en 15.00 uur, vanaf de Oosterlichtkerk. 

Palmpasen!!!

Gelukkig kon er dit jaar toch coronaproof Palmpasen worden gevierd door en met de kinderen in onze gemeente.
Geniet mee: Kijk naar het vrolijke filmpje!

Stille week – samenwerking verschillende kerken

Van maandag 29 maart tot en met donderdag 1 april organiseert de Commissie Stille Week met vertegenwoordigers uit verschillende kerken in Huizen de Bezinningsmomenten in de Stille Week.
 Weekthema: Jezus Christus, Zoon van God
 Dagthema’s, per dagdeel wordt in de liturgie één naam uitgelicht waarmee Zijn verdienste wordt getypeerd.
– Maandag Christus, de Messias, de Gezalfde en Zoon van God
– Dinsdag Zoon des mensen, gekomen om te dienen
– Woensdag Bemiddelaar tussen God en mensen
– Donderdag Knecht des Heren
Link naar de uitzendingen dagelijks in de Stille week om 19.30 uur vanuit de Meentkerk.