Leuk dat je onze website bezoekt

Rouwgroep najaar 2023

Als iemand met wie je relationeel nauw verbonden bent sterft, wordt je leven door elkaar geschud. Niets is meer hetzelfde. Je komt voor nieuwe vragen te staan en blijft achter met een veelheid aan emoties. Wat rouw met een mens doet is moeilijk in woorden te vatten. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van verlies en aanmoedigen tot het zoeken naar een nieuwe levensbalans. Hartelijk welkom.

De groep wordt begeleid door Hanneke Henrichs, Carla Schaap en Henk Veerman vanuit de Protestantse gemeente en de Thomaskerk in Huizen.

Voor meer informatie zie de pagina Rouwgroep 2023

Vesper 21 mei

Op de Zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, 21 Mei, is er een Vesper in de Goede Herderkerk. Op deze vesper-in-het-voorjaar -de laatste die in de Goede Herderkerk gehouden wordt- denken we na over een Pinksterlied: Psalm 104. Het is een lofzang op de Geest, die de aarde schept en vernieuwt: “Zendt Gij Uw Geest: Uw werken ontstaan, het gelaat van de aarde vernieuwt Gij”. Voorganger in deze dienst is ds. A. Parmentier uit Hilversum. Gezongen wordt door een dubbelkwartet o.l.v. Anton Helmink. “U bezoekt de aarde, en zegent haar… Regen en zon, aarde en hemel, zingt voor de Heer een nieuw lied !”. De dienst begint om half acht. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. U bent van harte welkom !

Tafelgesprekken

– Zondag 14 mei van 11.30 – 12.30 uur  voor de midden generatie 30 – 50 jaar –

Op 14 mei gaan we samen na-tafelen, in gesprek aan Tafel met ons leven, met de Bijbel en met alles wat ons raakt. Het thema van de tafel is loslaten. We hoeven niets, we mogen veel en met elkaar in gesprek om elkaar te ont-moeten. Doe jij mee? We zien je graag, in de jeugdruimte van de Oosterlichtkerk.
Sieb Lanser en Miriam Bierhaus
Meer informatie en/of opgave Miriam.bierhaus@jeugdwerk.info  06 2960 6012

Beroepingswerk predikant duogemeente

Met grote vreugde kunnen wij u melden dat de wijkkerkenraden Goede Herder en Oosterlicht,  op advies van de beroepingscommissie, op 12 april enthousiast en unaniem hebben ingestemd met het voorstel om een beroep uit te brengen op de voorgedragen kandidaat. 
Op zondag 30 april zal na afloop van de kerkdienst in de Goede Herderkerk een gemeenteberaad worden gehouden, waarbij informatie zal worden gegeven over het advies en instemming zal worden gevraagd voor het uitbrengen van het beroep. Om iedereen gelegenheid te geven in alle openheid vragen te kunnen stellen, zal het gemeenteberaad in beslotenheid plaatsvinden en daarom niet worden uitgezonden via KerkTV.  U bent van harte welkom!