Kerkdiensten en samenkomsten

Vieringen online meebeleven

Met velen heeft u afgelopen maanden kunnen kijken naar de online-vieringen. Fijn om zo met alle 3 de wijkgemeenten en daarna als KruiskerkTV via beeld een viering mee te beleven. Al is het natuurlijk anders dan een zondagse viering in de kerk waar ruimte is om elkaar te ontmoeten; het is een prachtig alternatief.

Kijken naar https://www.kerkdienstgemist.nl is voor u gratis, maar voor de Protestantse gemeente Huizen niet. Per kijker moet er worden betaald. U kunt helpen om deze extra kosten te bestrijden door een bedrag over te maken onder vermelding van ‘Kerktv’ op bankrek. nr. NL59 INGB 0004 7058 83 t.n.v. Protestantse Gem. Huizen. Of u kunt via de Givt-app via ‘3e collecte’ doneren. https://www.protestantshuizen.nl/doneren-met-givt-app/

Het is misschien even wennen achter uw computer/tablet de kerkdienst te beleven, maar we hopen dat u zo in deze bijzondere tijd de verbinding met elkaar en Gods Woord blijft ervaren.

De zondagse kerkdienst is één van de pijlers van onze gemeente. Deze samenkomsten zijn vooral ‘dienst tot eer van God’, bieden volop ruimte aan muziek en zang, en vaak niet alleen met het (overigens prachtige) orgel. Tegelijk is de kinderdienst ‘King’s Kids’ gericht op een persoonlijke relatie met Jezus. We snijden regelmatig bijzondere onderwerpen aan in themasamenkomsten.

» Bekijk welke predikanten/sprekers er de komende weken zijn
» Beluister recente samenkomsten in de Kruiskerk via kerkdienstgemist.nl

Kerkdienst één van de pijlers van onze gemeente

De kerkdiensten op zondagmorgen zijn samenkomsten van de hele gemeente. We verwachten de aanwezigheid van God, opdat we elkaar en bovenal de Heer zelf kunnen ontmoeten. Waardoor we inspiratie ontvangen en mogen groeien in ons geloof.

 • God krijgt steeds de hoogste eer in de kerkdienst.
 • Mensen voelen zich welkom, veilig en geborgen bij God en de gemeente.
 • We voelen ons uitgedaagd om te groeien in geloof en verbondenheid.

Rondom de Eredienst

Technisch team

Binnen de Kruiskerk is een beamerteam actief. Zij zorgen voor het vertonen van liederen, bijbelteksten, video en/of geluidsfragmenten en presentaties. Contact: beamerteam.kruiskerk@gmail.com

Bloemencommissie

De bloemencommissie is verantwoordelijk voor de bloemen tijdens de erediensten. Contact: Els Bax, bouke.bax@ziggo.nl

Muziekgroep

Tijdens (bijzondere) erediensten levert de muziekgroep regelmatig een muzikale bijdrage.

Oppas

Voor de jongsten onder ons is er oppas. Kinderoppas is er iedere zondagmorgen voor kinderen van 0 t/m 4 jaar van wie de ouders de kerkdienst bezoeken. Contact: Darina Schingenga, darina_gooijer@hotmail.com

Kindernevendienst (KND)

Tijdens de erediensten is er kindernevendienst. De leiding zorgt ervoor dat de kinderen een bijbelverhaal mee krijgen. In de periode voor Kerst en Pasen wordt er een project georganiseerd. De kindernevendienst is bestemd voor alle basisschool leerlingen van groep 1 t/m 8. Contact: José Sanders, jeugdwerkkruiskerk@gmail.com

» Meer over de andere pijler: de kleine groepen

Samenkomsten vooral ‘dienst tot eer van God’

Op zondagmorgen komen we samen in ontzag voor Gods heiligheid, Hem aanbiddend, onze eigen fouten en tekortkomingen erkennend. En we vinden er vreugde, omdat de boodschap van het Evangelie bevrijding biedt. Door Jezus Christus leren we voluit te leven, verbonden met Hem, in geloof alleen.

» Meer over de nevendienst voor kinderen

Ruimte voor muziek en zang, en niet alleen met orgel

In onze erediensten geven we volop ruimte aan mooie, verwachtingsvolle muziek. Naast het prachtige orgel neemt onze muziekgroep regelmatig een prominente plaats in. We volgen hiermee de Bijbel, die ons oproept om ons geloof onder begeleiding van veel instrumenten uit te zingen.

Bijzondere onderwerpen en thema’s in themasamenkomsten

We maken in onze kerkdiensten steeds vaker gebruik van thema’s. En met succes, kunnen we wel zeggen, want de themadiensten zijn drukbezocht en erg inspirerend. Thema’s die de afgelopen jaren op 2 of 3 achtereenvolgende zondagen voorbijkwamen:

 • Geloven, groeien, getuigen
  3 samenkomsten die elk één element van het motto van onze wijkgemeente belichtten. Tijdens de laatste dienst voegden 6 jonge mensen de daad bij het woord door te getuigen van hun geloof in Jezus Christus.
 • Kom over de brug
  Op het podium stond een brug die Jezus Christus verbeeldde, de brug tussen mens en God. Tijdens de dienst werd iedereen die Jezus als zijn of haar brug aanneemt, uitgenodigd om over de brug op het podium te wandelen. Ruim 200 mensen gingen op deze uitnodiging in.
 • De wederkomst van Jezus
  Wat vertelt de Bijbel ons over het eind der tijden? Welke gebeurtenissen wijzen op een spoedige terugkeer van de Heer? En zien we die gebeurtenissen ook om ons heen?
 • Reuzen in je leven
  Over David en Goliath, en hoe wij omgaan met een groot obstakel, een Goliath in ons leven. Een boeiend onderwerp dat na 3 samenkomsten zelfs om een 4e vroeg.
 • Wie ben ik in Jezus’ naam?
  Als je je naam, achtergrond, werk en familie weglaat, wie ben je dan écht? In het christelijk geloof kun je deze vraag verbinden met Jezus Christus: wie ben ik in Jezus’ naam?
 • Onderweg met God
  Aan de hand van verschillende Bijbelse figuren, waaronder Abraham, Nehemia en Maria, keken hoe dat werkt, onderweg zijn met de Heer.
 • De heilige Geest
  Wie is deze Geest en hoe gaat hij te werk? Wat zijn de vruchten en de gaven van de Geest? Hoe kan ik de Geest ontvangen?

Over de kerkzaal

De kerkzaal van de Kruiskerk heeft iets bijzonders. Het is niet zomaar een zaal, maar er hangt een sfeer van heiligheid, van ontmoeting met de Heer en van ‘de heiligen die ons zijn voorgegaan’. Niet alleen op zondagmorgen, maar ook door de weeks, op stille momenten, valt dat op. De kerkzaal is dus nooit leeg.