Visie en missie

De wereldwijde kerk heeft verschillende kleuren. In Huizen kiest de gemeente van de Kruiskerk voor confessioneel-evangelisch elan. Onze samenkomsten, met iedereen op zondagmorgen en in kleine groepen doordeweeks, zijn voor ons belangrijke pijlers. We vinden onze inspiratie en missie in de Bijbel, in het Grote Gebod en de Grote Opdracht (Matteüs 22 en 28).

Kerk heeft veel verschillende kleuren

De gemeente van Christus heeft veel verschillende kleuren. Onze Protestantse Gemeente is rijk aan 3 hoofdkleuren of stromingen die deels ook samenvallen met de 3 wijkgemeenten:

 • Midden-orthodoxe, traditionele(re) stroming
 • Liberale(re), rationalistische(r) stroming
 • Confessioneel-evangelische stroming

Confessioneel-evangelische gemeente: Kruiskerk

De wijkgemeente Kruiskerk biedt plaats aan die laatste stroming. Gefundeerd op de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord, verbonden met de Kerk van alle eeuwen, geworteld in de Reformatie, en bloeiend uit het evangelisch gedachtegoed: een confessioneel-evangelische gemeente.

Het kruis op het podium van de Kruiskerk in Huizen (foto: N.R. Wallace)Wat betekent dat?

 • Jezus Christus is Heer en Redder van de wereld en onze persoonlijke Verlosser. Door Hem is er verzoening met God.
 • De gemeente is het lichaam van Christus, waarin de leden bewust participeren, gehoorgevend aan zijn Grote Opdracht.
 • We willen toegewijde volgelingen van Jezus zijn.
 • We willen elkaar, en met name ook onze kinderen, jeugd en jongeren, opbouwen in het geloof.
 • We kiezen bewust voor een confessioneel-evangelische kleur. We werken dan ook aan evangelische vernieuwing van binnen uit, met nadruk op een persoonlijke geloofsrelatie, evangelische liedcultuur en laagdrempelige kerkdiensten en activiteiten.

Samenkomsten op zondagmorgen en doordeweeks

We komen als gemeente bij elkaar in twee samenstellingen: op zondagmorgen in de eredienst, met alle leden, gasten en belangstellenden en doordeweeks in kleine groepen. Beide samenkomsten zijn wezenlijke pijlers van onze gemeente. De kleine groepen beogen groei in kwaliteit en geloofsverdieping, groei in onderlinge relatie met broeders en zusters in de gemeente en groei in aantal.

» Meer over kerkdiensten en samenkomsten
» Meer over kleine groepen: gemeentegroeigroepen

Foto: BijbelInspiratie en missie vinden we in de Bijbel

De wijkgemeente Kruiskerk vindt haar inspiratie in de Bijbel, Gods Woord, de Heilige Schrift, in het bijzonder in het Grote Gebod en de Grote Opdracht van Jezus Christus.

 • Grote Gebod
  De vraag “wat is het grootste gebod in de wet?” beantwoordt Jezus met het Grote Gebod: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.
  » Lees over het Grote Gebod in Matteüs 22
 • Grote Opdracht
  Na zijn opstanding zond Jezus zijn leerlingen uit en gaf hen de Grote Opdracht: “Maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
  Hij bemoedigde de leerlingen voor hun opdracht met de woorden: “Houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
  » Lees over de Grote Opdracht in Matteüs 28

Missie van de gemeente van de Kruiskerk

Uit het Grote Gebod en de Grote Opdracht leiden we onze missie af:

Mensen laten delen in de verzoening met God door Jezus Christus,
hen in Zijn gemeente doen groeien in liefde voor God en elkaar
en hen maken tot toegewijde leerlingen van Christus.