Élesd en Huizen, al jaren met elkaar verbonden

rog

Sinds januari 1990 bestaat er een hechte band tussen de Hongaars Gereformeerde Kerk in Élesd (Alesd, in West-Roemenië) en de PKN-gemeente Huizen en Rooms-Katholieke parochie Huizen-Blaricum. De Roemeniëgroep (ROG) zorgt voor het onderhouden van de contacten namens de diaconieën van de verschillende wijkgemeenten en RK-parochie.

 

 

Hechte vriendschappen

Er zijn heel wat hulpacties op touw gezet om de gemeenteleden in Élesd op weg te helpen, in de zware beginjaren na de val van het communisme. Maar wat Huizen en Élesd werkelijk verbindt zijn de goede vriendschapsbanden. Al sinds het eerste jaar van de contacten zijn er uitwisselingen geweest. Soms bezochten wel 50 mensen tegelijk elkaar om samen lol te hebben, lief en leed te delen en van elkaar te leren. Jarenlang onderhielden ook de jongeren van beide landen warme contacten. JOC’ers uit Huizen en IKE-leden uit Élesd hebben vele vakanties met elkaar doorgebracht.

Veel gemeenteleden en parochianen uit Huizen zijn daar heel hartelijk en liefdevol ontvangen door hun Hongaars-Roemeense vrienden of waren zelf gastgezin bij een tegenbezoek.

Vrienden helpen elkaar
Het is nou eenmaal zo dat wij in Nederland wat meer te besteden hebben en over het algemeen een wat luxer leven kunnen leiden dan de mensen aan de andere kant van Europa. Als het nodig is kunnen wij projecten in Élesd steunen. In de jaren ’90 bijvoorbeeld met hulpgoederen, schoenen en het opzetten van een bakkerij.

Sinds januari 2016 is er een nieuw project waaraan wij ons (financiële)  steentje kunnen bijdragen: Het thuiszorgproject.

thuiszorg in elesd

Thuiszorg in Élesd
Is het in Nederland al steeds lastiger om een beroep te kunnen doen op een zorgverlenende instantie die thuiszorg verleent, in Roemenië bestaat zo’n organisatie eenvoudigweg nog niet. Althans nog niet centraal geregeld. Mantelzorgers zijn er steeds minder in de dorpen, omdat veel 30’ers en 40’ers vaak naar de grote steden of naar het buitenland moeten vertrekken om werk te vinden.

Vanuit de kerk in Élesd heeft men nu zelf het initiatief genomen om een professionele thuiszorgorganisatie op te zetten. In 2016 en 2017 heeft de ROG toegezegd om de personele kosten van twee professionals in de zorg voor zijn rekening te nemen, zodat men van start kon gaan. Als alles goed loopt kan de organisatie na twee jaar op eigen benen staan.

U kunt dit mooie project met uw financiële bijdrage ondersteunen.

Contact
Wilt u meer weten of een keer mee naar Roemenië? Neem gerust contact met ons op.

Contactpersoon: Martijn Wolters e-mail: roemeniegroephuizen@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/alesdhuizen
Het IBAN-nummer  voor donaties:   NL39ASNB0707277124  (giften zijn via de ANBI van PKN Huizen fiscaal aftrekbaar)

<– overzicht