Aanmelden nieuwsbrief PGH

U kunt u aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief door het formulier rechts onderaan deze pagina in te vullen.

Onze wekelijkse gezamenlijke nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Huizen wordt elke vrijdagavond verstuurd.
In de nieuwsbrief staat informatie over

  • De vieringen in onze 3 kerken – linken naar kerktv, schriftlezingen, liederen, collecte e.d.
  • Pastoraat – door predikanten en pastorale werkers over wel en wee in de wijkgemeenten
  • Toekomst! – informatie over de toekomst van onze gemeente
  • Uit de gemeente – activiteiten georganiseerd door groepen in onze gemeente
  • Ingezonden – wat abonnees willen delen

Daarnaast worden extra nieuwsbrieven verstuurd bij overlijden van een gemeentelid indien de nabestaanden dit op prijs stellen.
De redactie kan een extra nieuwsbrief verzenden wanneer dat wenselijk is.

Voor iemand die geen mogelijkheid heeft om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen, kunt u geprinte exemplaren aanvragen via   nieuwsbriefpgh@gmail.com

Kopij kunt u sturen naar nieuwsbriefpgh@gmail.com

Voorbeeld nieuwsbrief

(Edit)