Nieuwsbrief PGH + aanmelden

U kunt u aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief door het formulier rechts onderaan deze pagina in te vullen. Onze wekelijkse gezamenlijke nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Huizen wordt elke vrijdagavond verstuurd via Laposta.
De redactie van de nieuwsbrief bestaat uit een redactieraad en een uitvoerende redactie. De uitvoerende redactie werkt volgens een protocol dat door de redactieraad is opgesteld en is goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad.
De redactieraad bestaat uit: Jan van den Heuvel (De Duif) en Fijda van der Pluym (De Duif). Er is een vacature voor de wijkgemeente Kruiskerk.
De uitvoerende redactie bestaat uit: Bianca Posthumus, Joke Brink en Fijda van der Pluym. Zij verzorgen de opmaak en verzending van de nieuwsbrieven.

In de nieuwsbrief staat informatie over

  • De vieringen in onze 3 kerken – linken naar kerktv, schriftlezingen, liederen, collecte e.d.
  • Pastoraat – door predikanten en pastorale werkers over wel en wee in de wijkgemeenten
  • Toekomst! – informatie over de toekomst van onze gemeente
  • Uit de gemeente – activiteiten georganiseerd door groepen in onze gemeente
  • Uit de wijkgemeente – berichten die een specifieke wijk betreffen
  • Ingezonden – wat abonnees willen delen

Daarnaast worden extra nieuwsbrieven verstuurd bij overlijden van een gemeentelid indien de nabestaanden dit op prijs stellen.
De redactie kan een extra nieuwsbrief verzenden wanneer dat wenselijk is.

Voor iemand die geen mogelijkheid heeft om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen, kunt u geprinte exemplaren aanvragen via   nieuwsbriefpgh@gmail.com

Kopij kunt u sturen naar nieuwsbriefpgh@gmail.com
Via dit e-mailadres is de redactie ook te bereiken voor vragen of om iemand aan te melden mocht het met het formulier niet lukken.

 

(Edit)