Actie Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019 wordt gehouden van zondag 20 januari t/m zondag 3 februari. Gedurende die periode zullen onze vrijwilligers de Kerkbalans envelop weer gaan afleveren en de antwoordenvelop met uw toezegging later weer ophalen.

In die Kerkbalans envelop die u dan ontvangt, zit:

Kerkbalans digitaal: Dit jaar is het ook weer mogelijk om elektronisch uw toezegging voor Actie Kerkbalans te doen. De mensen die vorig jaar hebben meegedaan en mensen die zich dit jaar hebben opgeven, zullen aan het begin van Actie Kerkbalans een e-mail ontvangen met een link naar het digitale toezeggingsformulier. U toezegging wordt op deze manier automatisch doorgevoerd in het registratiesysteem van onze kerk (LRP). De folder en andere informatie betreffende Actie Kerkbalans 2019 kunt u hier vinden.
Eventuele wijzigingen in de toezegging zult u moeten doorgeven aan de Administratie Vrijwillige Bijdragen,
via E-mail: bijdrageadmin@protestantshuizen.nl

Actie Kerkbalans Digitaal

Als u het komende jaar ook digitaal wilt meedoen met de Actie Kerkbalans 2020, wat wij zéér op prijs stellen, en zich nog niet hebt aangemeld, dan kunt u dat alsnog doen door een e-mail te sturen naar bijdrageadmin@protestantshuizen.nl met uw naam en adresgegevens. Wij maken dan alles klaar, zodat u in 2020 uw toezegging digitaal kunt doen. Weet u uw registratienummer, dan is het prettig als u dat ook in uw e-mail vermeld.
Heeft u vorige jaren al meegedaan met de digitale toezegging, dan hoeft u niets te doen.

Voor informatie over Periodieke Schenkingen, zie: Toelichting Aftrek Periodiek gift

Commissie Geldwerving