Heb l(i)ev!

Op zondag 21 mei is er een bijzondere dienst over liefde in de Oosterlichtkerk. Het is een roze viering over jezelf zijn en durven liefhebben, ook binnen relaties van man-man en vrouw-vrouw. Het gaat over diversiteit en acceptatie aan de hand van het bijbelse Hooglied. Voorganger is Alexander Noordijk (Amsterdam). Er is een band en er worden opwekkingsliederen gezongen. Iedereen van harte welkom! Klik hier voor meer informatie