Oecumenische Kerstzang

Op de Derde Adventszondag, 17 december, is er om 19.30 uur een Oecumenische Kerstzang in de Goede Herderkerk. Tijdens deze dienst brengt het Goylants Kamerkoor o.l.v. Bas Halsema Spaanse, Duitse en Engelse kerstmuziek ten gehore. Schriftlezingen worden verzorgd door leden van de Protestantse Gemeente en van de Thomasparochie te Huizen.
Ds. Hans Blom uit Almere houdt een overdenking. En natuurlijk zingen wij samen bekende kerstliederen.
Toegang vrij – collecte na afloop.
U bent van harte welkom !