Pop-up Herberg

Eind oktober is het plan ontstaan om in de donkere tijd voor Kerst een plek van licht te scheppen in het winkelhart van Huizen. Een herberg namens de gezamenlijke kerken, om binnen te lopen, iets warms te drinken en elkaar te ontmoeten. Een laagdrempelige en toegankelijke plek van licht en warmte, in het spoor van Jezus die het licht der wereld is. Met een gebedshoek, een stamtafel en creatieve activiteiten. Er komt een kerstboom waar je wensen in kunt hangen in de figuur van een engeltje.

Natuurlijk ook een kinderhoek. De vrijdagavonden reserveren we voor jeugdactiviteiten Intussen hebben we een aantal energieke vrijwilligers van HOI, de PGH, de Brug, Hervormd Huizen en de bapistengemeente. We hebben een pand gevonden in Kerkstraat nummer 5. Het is tegelijk een zegen en een uitdaging, om van dit initiatief iets moois te maken.. U begrijpt, er zijn veel handen nodig en gebed en meeleven. Ben je iemand die in de maand december van woensdag tot zaterdag (tussen 10 en 17 uur) wel een dagdeel als herbergier de herberg open wil stellen, in koppels van twee, meld je dan svp bij Dick van Dijk, oosterdijk17@gmail.com.  We gaan er samen voor zorgen dat in deze herberg WEL plaats is voor wie onderdak zoekt. Heb je zin om ook een engel te zijn of te ontmoeten, meld je met je idee of je tijd. Aanvullende pop-up-ideëen zijn van harte welkom! Iedere dinsdag overleggen we tussen 19-20 uur in de Oosterlichtkerk. Link naar website over pop-up herberg

Namens de initiatiefgroep
Richtsje Abma en Jan Verkerk