21 februari vesper Goede Herderkerk

Helaas kon de januarivesper vanwege het ‘zangverbod’ niet doorgaan.
We hopen dat de februarivesper wèl door kan gaan, en wel op 21 februari, de Eerste Zondag in de Veertigdagentijd.
We denken dan na over de Zaligspreking ‘Gelukkig wie hongert en dorst naar recht’.

Voorganger is ds. R. van den Beld uit Baarn. Muzikale medewerking wordt verleend door zangers o.l.v. Richard Vos. “Doe ons recht, Gij die rechtvaardig zijt” (Ps.35:24).
In uw weekbrief kunt u lezen waar u de vesper kunt meevieren: in Goede Herderkerk of achter uw beeldscherm, via een uitzending van de kerk-tv. De vesper begint in elk geval om 20.00 uur.
Joost Veerman.