Vesper 18 april Goede Herderkerk

De januari-, februari- en maartvesper konden vanwege verschillende omstandigheden niet doorgaan.
Maar de vesper op zondag 18 april gaat vast wel door. Het is dan de Tweede Zondag na Pasen en we denken dan na over de Zaligspreking ‘Gelukkig wie vrede sticht’.

Vrede stichten, dat heeft onze Heer gedaan: vrede brengen tussen God en mensen, tussen mensen onderling (Gal.3:28; Ef.4:11v). En Hij roept ons op om ook zelf een vredestichter te zijn: “Vrede zij u ! Gelijk mij de vader zond, zend ik ook u.” (Joh.20:21)

Voorganger in de dienst is Mw. J. Krijnen-Kriek, geestelijk verzorger in De Bolder.
Muzikale medewerking wordt verleend door zangers o.l.v. Richard Vos. “Verleih’ uns Frieden gnädiglich.”
De vesper wordt uitgezonden om 20.00 uur vanuit de Kruiskerk. Maar controleert u deze gegevens nog even in uw weekbrief.

Joost Veerman.