Mantelzorglunch

HELAAS KAN DEZE LUNCH NIET DOORGAAN I.V.M. CORONAMAATREGELEN!

Donderdag 18 november wordt een feestelijke dag voor onze mantelzorgers. Zij worden in het zonnetje gezet. Van 12.00 uur tot 14.00 uur bent u als mantelzorger van harte welkom.
We vieren de lunch dit keer in de kerkzaal van de Oosterlichtkerk. Mocht u eraan twijfelen of u wel echt een mantelzorger bent? Geleerden hebben de volgende definitie geformuleerd:
“Wanneer je langer dan 3 maanden, 8 uur per week onbetaald zorgt voor een ander dan ben je mantelzorger”. Bent u of kent u zo iemand? Dan kunt u zichzelf of een ander aanmelden tot 9 november bij
Anjo van der Straten    06 3825 1518   anjovanderstraten@live.nl
Janny Honing               06 3834 5255   jhoningboerhout@gmail.com
Ina Bakker                    06 2729 2273   inabakkerroos@hotmail.com