Uitnodiging gemeenteconsultatie 20 april

gemeenteconsultatie 20 mei 2021

In de vergaderingen van 8 en 17 maart heeft de Algemene Kerkenraad (AK) voorgenomen besluiten genomen over vervlechting van wijkgemeenten, bestuur en organisatie, vieringen, communicatie en huisvesting. (zie toelichting besluiten) Deze besluiten raken alle leden en wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Huizen (PGH). Deze voorgenomen besluiten zijn genomen op basis van de uitkomsten van de werkgroepen die sinds eind augustus hieraan hebben gewerkt. De AK nodigt alle leden uit voor een gemeentebijeenkomst op woensdag 20 april, aanvang 20.00 uur in de Oosterlichtkerk. Deze bijeenkomst is bedoeld om uw reactie te geven op de voorgenomen besluiten door deze te onderschrijven of aanvullende suggesties ter verbetering te geven. De betrokkenheid van de gemeenteleden bij deze belangrijke besluiten is voor de AK van belang om in de maand mei definitieve besluiten te nemen. Kom dus massaal naar de Oosterlichtkerk of volg de avond via KerkTV (kerkdienstgemist.nl). Meer informatie zie Toekomst! pagina