Intrede ds. Elsbeth Gruteke

Wat een dag! Wat een feest! Wat een sfeer! Wat een geluk! Wat hebben we hiernaar uitgekeken! Na bijna 3 jaar vacant te zijn geweest, is op 12 juni 2022 ds. E.A. Gruteke-Vissia met onze Protestantse gemeente Huizen en de Kruiskerk verbonden.
Ze werd bevestigd door ds. B. van der Graaf, predikant van de Nieuwe Kerk in Huizen. Het was een prachtige, feestelijke en liefdevolle verbintenisdienst. Het kinderkoor o.l.v. Sara zong ons toe en Sipke begeleidde het hele spektakel op de piano. De zang- en muziekgroep met Jan Gooijer aan het orgel zorgde voor een prachtige muzikale omlijsting van de dienst. Tot onze verrassing zong ds. van der Graaf het mooie lied van Johnny Cash ‘God ain’t no stained glass window’.
In de preek van ds. Gruteke ging het over ‘de gewone tijd’, de tijd na Pasen en Pinksteren. Hoe gewoon is die tijd met alle veranderingen….  Midden in de gewone tijd is God met ons, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo komen de gewone en ongewone dingen bij elkaar. Met vertrouwen op weg met Jezus. Laten we zo samen op weg gaan als gemeente en predikant, luisterend, zoekend, struikelend, huppelend. Dit in het besef dat in ons gewone leven steeds weer die ongewone God ons vervult met Zijn liefde. En Jezus als de verrezen Heer die naast ons staat en voor ons uitgaat en de Heilige Geest die waait in onze harten, in de wereld, in onze kerk. Na de dienst maakten we kennis met de dochters en echtgenoot van onze dominee. Het werd een ontspannen en gezellig samenzijn met koffie en lekkers met drankjes en hapjes in de tuin van de kerk. Het zonnetje scheen! Veel om dankbaar voor te zijn. Bekijk alle foto’s