Ruimte open om te herdenken

Op zondag 20 november is het Voleindingszondag. De dag waarop we in de erediensten van alle 3 onze kerken de gemeenteleden gedenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Het blijkt dat er in onze samenleving steeds meer behoefte is aan het herdenken van overledenen en aan het delen van verdriet en rouw.
In de aanloop naar Voleindingszondag geeft de Oosterlicht kerk hiervoor ruimte en mogelijkheid. Voor eenieder die dat wil kan op een persoonlijke manier, invulling worden gegeven aan het herdenken en gedenken van een overledene. Dit kan door een kaarsje aan te steken of in een persoonlijk moment van stilte en reflectie. In de kerkzaal is een ‘installatie’ opgesteld met als thema ‘omlijst gemis’. Het is een verbeelding die bezinning en vertroosting kan geven. Op de achtergrond wordt de stilte opgevuld met zacht pianospel. Er staan een aantal stoelen klaar waarop men even kan gaan zitten. Voor deze persoonlijke invulling is de kerk open op vrijdag 18 november van 18.30 tot 21.00 uur en op zaterdag 19 november van 14.30 tot 17.00 uur. Artikel hierover in Gooi en Eemlander van vorig jaar.
Link naar alle foto’s van de schikking en de viering.