Beroepingswerk predikant duogemeente

Met grote vreugde kunnen wij u melden dat de wijkkerkenraden Goede Herder en Oosterlicht,  op advies van de beroepingscommissie, op 12 april enthousiast en unaniem hebben ingestemd met het voorstel om een beroep uit te brengen op de voorgedragen kandidaat. 
Op zondag 30 april zal na afloop van de kerkdienst in de Goede Herderkerk een gemeenteberaad worden gehouden, waarbij informatie zal worden gegeven over het advies en instemming zal worden gevraagd voor het uitbrengen van het beroep. Om iedereen gelegenheid te geven in alle openheid vragen te kunnen stellen, zal het gemeenteberaad in beslotenheid plaatsvinden en daarom niet worden uitgezonden via KerkTV.  U bent van harte welkom!