Doneren aan de Roemeniëgroep

Een donatie aan Aleșd
Overweegt u een donatie te geven aan Aleșd? Iedereen heeft daarbij zijn eigen motivatie. Om iets bij te dragen aan een betere wereld, of vrienden laten voelen dat we er ook in roerige tijden zijn. Wie Aleșd steunt, zorgt ervoor dat ondersteuning voor jongeren en ouderen voor langere tijd beschikbaar is. Die zekerheid geeft vertrouwen in de toekomst. De Roemeniëgroep helpt daarbij. Helpt u ook mee?

Waarom doneren aan een goed doel zoals Aleșd?
De Roemeniëgroep is afhankelijk van de steun uit de Huizer samenleving. Dankzij donaties kan de Roemeniëgroep het Kindertehuis Maria Kajanto en de Thuiszorgorganisatie voor ouderen in Aleșd financieren. Kinderen hebben zo een veilig thuis. Ouderen krijgen praktische ondersteuning, zorg en aandacht.

Hoe gaat het in zijn werk?
Allereerst: wat is een donatie precies? Een donatie is een geldbedrag dat u schenkt aan een goed doel, zoals bijvoorbeeld Aleșd. Een donatie wordt ook wel een gift of schenking genoemd. Een donatie aan Aleșd kunt u direct zelf doen, via uw computer of mobiele telefoon. Dat kan eenmalig, maar ook maandelijks of jaarlijks. Besluit u voor langere tijd donateur te worden, dan kunt u met ons regelen dat uw donatie aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Wanneer doneren?
Een donatie doen of geven aan Aleșd kan altijd. Zomaar, omdat je een goed doel wilt steunen, of omdat er een aanleiding is als een jubileum, verjaardag of andere gebeurtenis. Steeds meer mensen willen graag geld schenken aan een goed doel, in plaats van cadeaus geven en ontvangen. Of abonnementsgeld voor dat ene tijdschrift dat je toch nooit leest omzetten in een gift. En steeds meer groepen organiseren acties om het gespaarde geld te doneren. Voor Aleșd kan het allemaal!

Is een donatie aan Aleșd aftrekbaar?
Donaties kunnen aftrekbaar zijn, als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. De donatie dient aan een doel met ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) te worden gedaan. De Roemeniëgroep is financieel onderdeel van de diaconie van de Protestante Gemeente in Huizen, die een ANBI status heeft. U kunt hierover meer lezen op deze website

U kunt een gift op twee manieren doen:
• als periodieke gift: u legt met ons schriftelijk vast dat u maandelijks of jaarlijks een gift doet aan Aleșd.
• als gewone gift: u doet uw gift eenmalig of legt niet vast dat u meerdere giften aan Aleșd doet.

Het voordeel van een periodieke gift ten opzichte van een gewone gift is dat bij een periodieke gift geen sprake is van een ‘drempel’. U mag bij een periodieke gift altijd de gehele gift aftrekken van uw belastbaar inkomen voor uw inkomstenbelasting. Hoe groot het belastingvoordeel is, hangt af van de belastingschijf waarin u valt. Een periodieke gift legt u voor minimaal vijf jaar vast. Zo betaalt de belastingdienst mee aan uw gift en is Aleșd voor vijf jaar verzekerd van uw steun!

Download de overeenkomst (.pdf), vul de overeenkomst in, print deze en stuur deze naar de Roemeniëgroep.
Roemeniëgroep
Hooghuizenweg 13
1272 BZ HUIZEN

Wij vullen de overeenkomst ook in en bezorgen deze bij u terug. U kunt de overeenkomst vervolgens gebruiken bij de jaarlijkse belastingaangifte voor aftrek van uw donatie.
Meer informatie over aftrek van giften aan goede doelen is te vinden op de site van de belastingdienst.

Ook als bedrijf kunt u een belastingvrije schenking doen en zo fiscaal voordeel behalen. Voor sponsoring en voor donaties van bedrijven gelden andere regels dan voor particulieren. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen.

Wat zijn de contactgegevens van de Roemeniegroep?
De Roemeniëgroep wordt gevormd door Daniela en Martijn Wolters, Carla en Herman Eggink, Annemiek Wijnja, Marianne Hartong en Eric Bakker
Postadres:
Roemeniegroep
Hooghuizenweg 13
1272 BZ HUIZEN
Telefoonnummer: 06 16 668 238 (na 19:00 uur)
E-mail: roemeniegroephuizen@gmail.com
Bank (IBAN): NL39 ASNB 0707 2771 24  
t.n.v. De heer H H Eggink en/of Mevrouw D Bouwman inzake ROG