Actie kerkbalans

Actie Kerkbalans 2023 wordt gehouden van zondag 15 januari t/m zondag 29 januari 2023. Gedurende die periode zullen onze vrijwilligers de Kerkbalans envelop weer gaan afleveren en de antwoordenvelop met uw toezegging later weer ophalen. Lever a.u.b. altijd het ingevulde toezeggingformulier in, zodat voor de kerk duidelijk is wat voor dit jaar de financiële kaders zijn. Gelukkig hebben een groot aantal leden inmiddels aangegeven de actie Kerkbalans digitaal te willen ontvangen. Dit bespaart veel werk!

Folder actie Kerkbalans 2023

 

Kerkbalans digitaal 

Als u zich het afgelopen jaar heeft opgegeven om uw toezegging digitaal te doen, of u heeft al eerder op deze manier meegedaan, dan ontvangt u een e-mail met een link naar het digitale toezeggingsformulier. Uw toezegging wordt op deze manier automatisch doorgevoerd in het registratiesysteem van onze kerk (LRP). In de Folder actie Kerkbalans 2023 en in Verbinding 494 kunt u alle informatie vinden.
Eventuele wijzigingen in de ingevulde toezegging, nadat u die op deze manier heeft opgegeven, zult u moeten doorgeven aan de Administratie Vrijwillige Bijdragen, via E-mail: bijdrageadmin@protestantshuizen.nl

Heeft u zich nog niet opgegeven om uw toezegging digitaal te doen, dan kunt u dat alsnog doen voor 2024. Stuur een e-mail naar bijdrageadmin@protestantshuizen.nl of klik hier: (Financiën, aanmelden actie kerkbalans digitaal).
Geef uw naam, adresgegevens en e-mail op, zodat wij u kunnen registreren.

 

Kerkbalans envelop

In die Kerkbalans envelop die u dit jaar ontvangt, zit:

 • De Kerkbalans folder
  Ook hier te bekijken:
  >  Folder PGH actie Kerkbalans 2023 
 • Het toezeggingsformulier op naam
  • Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag, op welke manier en in welke maanden u toezegt als vrijwillige bijdrage voor 2023 voor de  Kerk.
 • Een antwoordenvelop
  • De antwoordenvelop, met daarin het door u ingevulde en getekende toezeggingsformulier, wordt door de vrijwilliger weer bij u opgehaald op de afgesproken datum en tijd.

Minder belasting betalen

Een gift aan de kerk kan u belastingvoordeel opleveren, bij een periodieke gift mogelijk zelfs meer dan bij een ‘gewone’ gift.
Zie: Giften aan de kerk – minder belasting

Commissie Geldwerving