Viering woensdag 28 juni

Op woensdag 28 juni is er een viering gehouden met samenzang, gebeden, Schriftlezing en een korte meditatie in het kader van afscheid van een gebouw.  Velen zijn  gehecht aan het gebouw, waar zij belangrijke dingen beleefd hebben. Denk aan rouwen, trouwen, dopen, muziek. Lees hier de meditatie ‘Vrede zij met jullie!’ van voorganger is ds. Marnix van der Sijs.

Zie overige foto’s van de viering

Andere foto’s van de afscheidsweek:
– Koffiedrinken
– Soepsalade entoe
– Concert
– Laatste viering 2 juli in GHK

 

Afscheid Goede Herderkerk

In de laatste week dat de Goede Herderkerk open zal zijn voor de Protestantse Gemeente, worden er vier activiteiten georganiseerd.

Koffiemorgen

Dinsdag 27 juni, van 10.30 – 12.00 uur. U bent welkom op de koffie met gebak. Ja, met gebak; er zijn veel mooie dingen in de Goede Herderkerk gebeurd. De zoete smaak daarvan mogen we ons herinneren en weer proeven. Aanmelding is niet nodig.

Viering

Op woensdag 28 juni wordt er om 19.00 uur een viering gehouden. Samenzang, gebeden, Schriftlezing en een korte meditatie in het kader van afscheid van een gebouw waar velen aan gehecht zijn en waar zij belangrijke dingen beleefd hebben. Denk aan rouwen, trouwen, dopen, muziek. Voorganger is ds. Marnix van der Sijs.

Soepsalade entoe

Op donderdag 29 juni gaan we aan tafel voor Soepsalade-entoe. Bij een maaltijd bestaande uit soep, salade en een toetje halen we herinneringen op. De maaltijd begint om ongeveer 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur. Voor deze maaltijd is het wenselijk dat u zich opgeeft. Dat kan bij scriba Martha van Manen, in persoon of via scriba.ghk@protestantshuizen.nl  of 035 524 2371.
U kunt zich opgeven tot en met zondag 25 juni.

Orgelconcert

Op vrijdagavond 30 juni om 19.00 uur, wordt er door zangers en speellieden een concert gegeven. U kunt luisteren naar droevige- maar ook naar hoopvolle muziek van onder meer Bach, Busoni, Chopin, Schumann en Rheinberger. Deze wordt ten gehore gebracht door Dirk van der Niet (klarinet), Richard Vos (cello), Zangers o.l.v. Anton Helmink, Peter den Ouden (orgel) en Joost Veerman (piano). Na afloop is er een borrel en dus opnieuw gelegenheid elkaar in het kerkgebouw te ontmoeten.

Afscheidsdienst

En op de eerste dag van de volgende week, zondag 2 juli, is de afscheidsdienst onder leiding van ds. Marnix van der Sijs. De dienst begint om 10.00 uur. Na het eerste deel van de dienst gaan we op eigen gelegenheid naar de Oosterlichtkerk (waar dan ook een korte dienst geweest is) voor het tweede deel van de dienst, in gezamenlijkheid. Daar wordt dan de nieuwe naam van dat gebouw bekend gemaakt en na een korte viering gaan we naar de koffie en gebak.

Stille week 2023

Volg deze link voor meer informatie en het tekstboekje.

kerkdiensten weer beperkt te bezoeken

Aanmelden kerkdiensten in de Goede Herderkerk

Wil u naar de diensten in de Goede Herderkerk komen, dan moet u zich van tevoren aanmelden. Dat kan digitaal en voor wie dat niet wil of kan telefonisch bij Dittie Rebel: 035-5255211. De uitnodigingen worden in de regel op woensdag voorafgaande aan de dienst aan de abonnees van de nieuwsbrief per e-mail verstuurd. Nadat u zich hebt aangemeld ontvangt u een bevestiging van de reservering. Uw naam staat dan ook meteen op een lijst, zodat we weten dat u komt. Wilt u de uitnodiging ook ontvangen, meldt u zich dan aan op  ghkhuizen@gmail.com.

Meer over het Protocol kerkdiensten GHK.
Weet u welkom!

Kerkdienst PGH via Kerktv

Zondag 22 maart zal ds Geertje de Vries voorgaan in een gezamenlijke kerktv viering van de Protestantse gemeente Huizen. De viering zal worden uitgezonden via kerktv Oosterlichtkerk. https://kerkdienstgemist.nl/stations/664-Oosterlichtkerk-in-Huizen In een kleine kring van ambtsdrager en enkele gemeenteleden zal een viering worden gehouden, die rechtstreeks wordt uitgezonden. U kunt deze viering ook achteraf bekijken.
Joost Veerman en Palle Fuhr Jørgensen zullen het geheel muzikaal begeleiden. Meer info over deze viering volgt en kunt u lezen in onze nieuwsbrieven.

Uitkomst Gemeenteberaad Zegenen van relaties

verslag gemeenteberaad 2018def

Dit voorjaar heeft de kerkenraad besloten een gemeenteberaad te houden over een voorgenomen wijziging van de plaatselijke regeling van onze wijkgemeente. Het voorstel hield in om het mogelijk te maken voor gehuwden van gelijke sekse en paren met een geregistreerd partnerschap om een zegen te vragen over hun relatie in een kerkelijke viering. Volgens de regels van de Protestantse Kerk mag een kerkenraad dit alleen besluiten, wanneer zij de gemeente daarover heeft geraadpleegd. 

Inmiddels zijn de beraadslagingen hierover afgerond. De uitkomst van de gesprekken was in overweldigende meerderheid positief. De kerkenraad voelde zich daardoor gedragen en gesteund om het voorgenomen besluit te kunnen nemen, en in de vergadering van 16 mei jl. heeft ze dan ook ingestemd met deze wijziging van de plaatselijke regeling. 

Over het beraad is een verslag gemaakt. Dit verslag is voor iedereen in te zien. Dat kan op drie manieren. Abonnees van de nieuwsbrief krijgen het meegestuurd met de nieuwsbrief van 17 juni.

Het verslag is ook te downloaden als pdf hierboven op deze website. Tenslotte zullen op 17 juni een aantal geprinte exemplaren beschikbaar zijn in de kerkzaal, voor degenen die het niet digitaal kunnen verkrijgen. 

Op zondag 24 juni is er na afloop van de eredienst gelegenheid om met de kerkenraad in gesprek te gaan. 

Als kerkenraad zijn we blij dat we dit besluit hebben kunnen nemen. We zijn dankbaar voor de goede sfeer waarin de gesprekken zijn verlopen en voelen ons gesteund in ons werk voor deze gemeente. Een huis waar mensen welkom zijn die God zoeken en Jezus willen volgen, in alle verscheidenheid die de Geest ons heeft gegeven. 

Over smaak valt niet te twisten – kerkproeverij 2017

Zondag 17 september viert de Protestantse Gemeente Huizen de start van het nieuwe seizoen in de ochtendvieringen van alle 3 de kerken met als thema ‘kerkproeverij’. Een seizoen dat gevuld is met zeer uiteenlopende activiteiten. U kunt ‘voorproeven’ van deze activiteiten in het programmaboekje, die u afgelopen week heeft ontvangen bij ‘de Verbinding’. Alle activiteiten zijn ook te vinden op de overall PGH website en de Goede Herderkerk , Kruiskerk  en Oosterlichtkerk sub-sites onder het menu-item ‘activiteiten’.

Er is een breed aanbod; voor jong en oud, voor doeners en denkers, voor kunstzinnigen en aanschouwers. Sommigen activiteiten zijn PGH-breed georganiseerd en andere gericht op een specifieke wijkgemeente. Omdat over smaak niet te twisten valt, is het belangrijk om alle smaken de ruimte te geven.

De Pinksterexpositie van ‘Kunst in de kerk’ 2017 ‘Jij, ik … wij’ geeft een kleurrijk beeld van onze Protestantse Gemeente Huizen en de geestkracht die ons verbindt. Naar aanleiding van deze inspirerende activiteit is er voor elke wijkgemeente een filmpje gemaakt door Ko Durieux, waarin een kunstwerk met maker centraal staat. Het filmpje over de Goede Herderkerk is hier aan te klikken.

Overzicht van links naar de beschikbare Kunst Proeverij filmpjes:
Proeverij – Kunst in de Goede Herderkerk
Proeverij – Kunst in de Kruiskerk
Proeverij – Kunst in de Oosterlichtkerk