Welkom

Welkom op de website van de Goede Herderkerk Huizen.

Wilt u op de hoogte blijven van dat wat er in onze kerk gebeurt, volg ons op Facebook: Goede Herderkerk Huizen, of schrijf u  in voor onze wekelijkse Nieuwsbrief via ghkhuizen@gmail.com

Uitkomst Gemeenteberaad Zegenen van relaties

verslag gemeenteberaad 2018def

Dit voorjaar heeft de kerkenraad besloten een gemeenteberaad te houden over een voorgenomen wijziging van de plaatselijke regeling van onze wijkgemeente. Het voorstel hield in om het mogelijk te maken voor gehuwden van gelijke sekse en paren met een geregistreerd partnerschap om een zegen te vragen over hun relatie in een kerkelijke viering. Volgens de regels van de Protestantse Kerk mag een kerkenraad dit alleen besluiten, wanneer zij de gemeente daarover heeft geraadpleegd. 

Inmiddels zijn de beraadslagingen hierover afgerond. De uitkomst van de gesprekken was in overweldigende meerderheid positief. De kerkenraad voelde zich daardoor gedragen en gesteund om het voorgenomen besluit te kunnen nemen, en in de vergadering van 16 mei jl. heeft ze dan ook ingestemd met deze wijziging van de plaatselijke regeling. 

Over het beraad is een verslag gemaakt. Dit verslag is voor iedereen in te zien. Dat kan op drie manieren. Abonnees van de nieuwsbrief krijgen het meegestuurd met de nieuwsbrief van 17 juni.

Het verslag is ook te downloaden als pdf hierboven op deze website. Tenslotte zullen op 17 juni een aantal geprinte exemplaren beschikbaar zijn in de kerkzaal, voor degenen die het niet digitaal kunnen verkrijgen. 

Op zondag 24 juni is er na afloop van de eredienst gelegenheid om met de kerkenraad in gesprek te gaan. 

Als kerkenraad zijn we blij dat we dit besluit hebben kunnen nemen. We zijn dankbaar voor de goede sfeer waarin de gesprekken zijn verlopen en voelen ons gesteund in ons werk voor deze gemeente. Een huis waar mensen welkom zijn die God zoeken en Jezus willen volgen, in alle verscheidenheid die de Geest ons heeft gegeven. 

Uitslag fotowedstrijd 2017

Dit jaar mochten 3 winnaars in de gezamenlijke viering van afgelopen zondag, een prijs ontvangen voor de fotowedstrijd Protestantse Gemeente Huizen 2017.

De foto van Netty Kemper (‘Terwijl ik bezig was de camera in te stellen om een foto van deze mooie bloem te maken, ging er ineens een vlinder op de bloem zitten. Een echt Wow-moment’) en Rick van de Broek (‘Op vakantie in Kroatië heb ik mij vriendin ten huwelijk gevraagd. Het antwoord was: Ja!’) hadden evenveel stemmen gekregen en ontvingen beiden een 1e prijs.

De foto van Lisa Koenen (‘Zo mooi spiegelt de lucht in het water, WOW!’) heeft volgens de deskundige kinderjury gewonnen, omdat het een betoverende foto is: ‘Het lijkt net of ze in de wolken zit’.
Alle deelnemers van de fotowedstrijd; hartelijk dank voor uw deelname.
Online Presence groep

Uitnodiging huiskamergesprekken

Na de geslaagde huiskamergesprekken in 2015 en 2016 in de Oosterlichtgemeente, worden er dit najaar huiskamergesprekken georganiseerd in alle drie de wijkgemeenten: Oosterlicht, Goede Herder en Kruiskerk. Het programma is in alle drie de wijkgemeenten hetzelfde. De organisatie/data/deelname gebeurt dit jaar nog in de eigen wijk.
We sluiten grotendeels aan bij het thema dat door de Raad van Kerken is aangereikt:
Kerkproeverij… een open huis… ‘Weest gastvrij, zonder te klagen’
Klik hier voor meer informatie en opgave formulier Goede Herderkerk

Over smaak valt niet te twisten – kerkproeverij 2017

Zondag 17 september viert de Protestantse Gemeente Huizen de start van het nieuwe seizoen in de ochtendvieringen van alle 3 de kerken met als thema ‘kerkproeverij’. Een seizoen dat gevuld is met zeer uiteenlopende activiteiten. U kunt ‘voorproeven’ van deze activiteiten in het programmaboekje, die u afgelopen week heeft ontvangen bij ‘de Verbinding’. Alle activiteiten zijn ook te vinden op de overall PGH website en de Goede Herderkerk , Kruiskerk  en Oosterlichtkerk sub-sites onder het menu-item ‘activiteiten’.

Er is een breed aanbod; voor jong en oud, voor doeners en denkers, voor kunstzinnigen en aanschouwers. Sommigen activiteiten zijn PGH-breed georganiseerd en andere gericht op een specifieke wijkgemeente. Omdat over smaak niet te twisten valt, is het belangrijk om alle smaken de ruimte te geven.

De Pinksterexpositie van ‘Kunst in de kerk’ 2017 ‘Jij, ik … wij’ geeft een kleurrijk beeld van onze Protestantse Gemeente Huizen en de geestkracht die ons verbindt. Naar aanleiding van deze inspirerende activiteit is er voor elke wijkgemeente een filmpje gemaakt door Ko Durieux, waarin een kunstwerk met maker centraal staat. Het filmpje over de Goede Herderkerk is hier aan te klikken.

Overzicht van links naar de beschikbare Kunst Proeverij filmpjes:
Proeverij – Kunst in de Goede Herderkerk
Proeverij – Kunst in de Kruiskerk
Proeverij – Kunst in de Oosterlichtkerk

Fotowedstrijd met als thema ‘Wow’


Je kent dat gevoel wel,
je ziet iets,
je komt ergens
en bent opeens helemaal gevangen door een beeld,
een tinteling gaat door je heen,
je denkt ‘wow wat is dat mooi’
‘wow wat is dat bijzonder’
In de natuur, in de bergen, in de stad, onderweg, thuis
Zo een moment vastleggen, daar gaat de fotowedstrijd 2017 over.

Heb je zo een foto, of maak je er één? Doe dan mee. Hoe?

Lees verder