Uitkomst Gemeenteberaad Zegenen van relaties

verslag gemeenteberaad 2018def

Dit voorjaar heeft de kerkenraad besloten een gemeenteberaad te houden over een voorgenomen wijziging van de plaatselijke regeling van onze wijkgemeente. Het voorstel hield in om het mogelijk te maken voor gehuwden van gelijke sekse en paren met een geregistreerd partnerschap om een zegen te vragen over hun relatie in een kerkelijke viering. Volgens de regels van de Protestantse Kerk mag een kerkenraad dit alleen besluiten, wanneer zij de gemeente daarover heeft geraadpleegd. 

Inmiddels zijn de beraadslagingen hierover afgerond. De uitkomst van de gesprekken was in overweldigende meerderheid positief. De kerkenraad voelde zich daardoor gedragen en gesteund om het voorgenomen besluit te kunnen nemen, en in de vergadering van 16 mei jl. heeft ze dan ook ingestemd met deze wijziging van de plaatselijke regeling. 

Over het beraad is een verslag gemaakt. Dit verslag is voor iedereen in te zien. Dat kan op drie manieren. Abonnees van de nieuwsbrief krijgen het meegestuurd met de nieuwsbrief van 17 juni.

Het verslag is ook te downloaden als pdf hierboven op deze website. Tenslotte zullen op 17 juni een aantal geprinte exemplaren beschikbaar zijn in de kerkzaal, voor degenen die het niet digitaal kunnen verkrijgen. 

Op zondag 24 juni is er na afloop van de eredienst gelegenheid om met de kerkenraad in gesprek te gaan. 

Als kerkenraad zijn we blij dat we dit besluit hebben kunnen nemen. We zijn dankbaar voor de goede sfeer waarin de gesprekken zijn verlopen en voelen ons gesteund in ons werk voor deze gemeente. Een huis waar mensen welkom zijn die God zoeken en Jezus willen volgen, in alle verscheidenheid die de Geest ons heeft gegeven.