Kerk in de samenleving

Diaconaat

Solidariteit met de zwakken en kwetsbaren in de samenleving en gerechtigheid zijn begrippen die het diaconaat op het lijf geschreven zijn. Ondanks alle (wel steeds krapper wordende) sociale regelingen in onze welvaartstaat, blijven er altijd mensen die tussen de wal en het schip vallen. De diaken kan niet anders dan helpen waar geen helper is. Hopelijk slechts tijdelijk omdat het vinden van strukturele oplossingen de enige afdoende benadering is.

Meer informatie over kerk in de samenleving: Zie de webpagina “Kerk in de Samenleving” van de overkoepelend Protestantshuizen.nl