Inhoud Leerhuis over Scheppingsverhalen

Dinsdag 28 februari
De eerste avond gaat over ‘en God zag dat het goed was’ en over de Namen, waarmee God in deze verhalen genoemd wordt.

Dinsdag 7 maart
De tweede avond besteden we aandacht aan de betekenis van de woorden ‘God schiep de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis’.

Dinsdag 14 maart
De derde avond kijken we eerst naar de zegen die de mens in Gen. 1:28 krijgt en staan daarna stil bij de opdracht aan de mens ‘de bodem te bewerken en bewaren.

Dinsdag 21 maart
De vierde avond bestuderen we Gen. 2:18. We gaan nader in op de vraag waarom het alleen zijn van de mens niet goed is en we onderzoeken de betekenis van Gen. 2:18b: ‘Ik maak hem een helper als tegenover hem’.

Dinsdag 28 maart
De vijfde avond schuift Henk Scholder, docent van LEV, aan om onze vragen te bespreken.

Dinsdag 28 februari en 7, 14, 21 en 28 maart, 19,45-22.00 uur in de Oosterlichtkerk, Huizermaatweg 298 in Huizen. Kosten € 25,00, inclusief studiemateriaal.