Kerkdiensten

Binnen onze gemeente worden de richtlijnen gevolgd van het ICO en de PKN wat betreft de corona maatregelen.
Dit kan soms een beperking van het aantal bezoekers inhouden of vooraf aanmelden. Actuele informatie kunt u lezen in onze nieuwsbrief . Mocht u deze niet ontvangen, dan kunt u uw vraag mailen naar nieuwsbriefpgh@gmail.com.
Voor alle informatie over de vieringen en de linken naar de kerken zie

Preekrooster 2022-04+05+06

Voor meer informatie zie Agenda
Het is altijd mogelijk om alle online vieringen mee te beleven vanuit de Oosterlichtkerk met kerktv via Kerkdienstgemist.nl en vanuit de Kruiskerk via Kerkdienstgemist.nl. De vieringen uit de Goede Herderkerk zijn mee te beleven met kerkradio via Kerkdienstgemist.nl.

Uw gave voor de diaconale collecte kunt u ook, onder vermelding voor welk doel, overmaken op bankrek. nr. NL26 RABO 0329 9747 69 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Huizen.
De collecte  voor onze kerk & gemeente kunt u ook overmaken op bankrek. nr. NL59 INGB 0004 7058 83 t.n.v. Protestantse Gem. Huizen.
Wanneer u de Givt-app heeft geïnstalleerd op uw telefoon kunt u op eenvoudige wijze doneren aan de collectes van de Goede Herderkerk, de Kruiskerk of de Oosterlichtkerk. Meer weten over de Givt-app.

We hopen zo dat onze collectedoelen in deze bijzondere tijden toch kunnen rekenen op uw bijdrage!

Kerkdiensten Goede Herderkerk
kruiskerk2 Kerkdiensten Kruiskerk
Kerkdiensten Oosterlichtkerk