Kerkdiensten

Voor alle informatie over de vieringen en de linken naar de kerken zie

Preekrooster 04 + 05-2023(1)

Meer informatie zie Agenda  rechts op deze pagina.
Het is mogelijk om de vieringen online mee te beleven vanuit de Oosterlichtkerk met kerktv via Kerkdienstgemist.nl en vanuit de Kruiskerk via Kerkdienstgemist.nl. De vieringen uit de Goede Herderkerk zijn mee te beleven met kerkradio via Kerkdienstgemist.nl.

Inhoudelijke informatie over de vieringen publiceren we in de wekelijkse nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief door het formulier rechts onderdaan deze pagina in te vullen of een e-mail te sturen naar nieuwsbriefpgh@gmail.com.

Uw gave voor de diaconale collecte kunt u ook, onder vermelding voor welk doel, overmaken op bankrek. nr. NL26 RABO 0329 9747 69 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Huizen.
De collecte  voor onze kerk & gemeente kunt u ook overmaken op bankrek. nr. NL59 INGB 0004 7058 83 t.n.v. Protestantse Gem. Huizen onder vermelding van de wijkgemeente.
Wanneer u de Givt-app heeft geïnstalleerd op uw telefoon kunt u op eenvoudige wijze doneren aan de collectes van de Goede Herderkerk, de Kruiskerk of de Oosterlichtkerk. Meer weten over de Givt-app.

We hopen dat onze collectedoelen kunnen rekenen op uw bijdrage!

Kerkdiensten Goede Herderkerk
Kerkdiensten Kruiskerk
Kerkdiensten Oosterlichtkerk