Kerkdiensten

In verband met het Coronavirus zijn er in onze kerkgebouwen geen vieringen te volgen.
U kunt wel een viering meebeleven vanuit de Oosterlichtkerk met kerktv via Kerkdienstgemist.nl

Uw gave voor de diaconale collecte kunt u ook, onder vermelding voor welk doel, overmaken op bankrek. nr. NL26 RABO 0329 9747 69 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Huizen.
De collecte  voor onze kerk & gemeente kunt u ook overmaken op bankrek. nr. NL59 INGB 0004 7058 83 t.n.v. Protestantse Gem. Huizen.
Wanneer u de Givt-app heeft geïnstalleerd op uw telefoon kunt u op eenvoudige wijze doneren aan de collectes.

We hopen zo dat onze collectedoelen in deze bijzondere tijden toch kunnen rekenen op uw bijdrage!

Preekrooster 2020-05+06+07

Kerkdiensten Goede Herderkerk
kruiskerk2Kerkdiensten Kruiskerk
Kerkdiensten Oosterlichtkerk