Als het voorjaar komt…

Foto: Shirley de Jong; licentie: CC BY-NC 2.0

Na zo’n kwakkelwinter heb ik er weer zin in. De dagen beginnen langer te worden, oplopende temperaturen. Straks weer zonder jas. Het voorjaar komt er aan. Althans, het is nog vroeg, de winter is nog niet voorbij. Maar de voorboden zijn er. De sneeuwklokjes hebben hun beste tijd zelfs al weer gehad. In de bermen langs de weg in ons dorp beginnen de krokussen te ontluiken en over een paar weken nemen de narcissen het over. Logisch dat het voorjaar vaak blij maakt. Al dat stromende, ontluikende, prille leven, knoppen die op het punt staan te ontwaken, dat doet wat met je.

Lees verder

Studie Christenen voor Israël

Op woensdag 13 februari is er in Huizen een studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt, is de terugkeer van de Joden naar het beloofde Land. De bijeenkomst is bij Pinkstergemeente de Fontein, Keizer Ottolaan 1 in Huizen, aanvang 20.00 uur, en toegang is gratis.

Lees verder

Α en Ω: Alpha en Omega

De Alpha en de Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. In onze geloofstraditie worden deze letters gebruikt om aan te geven dat de Here God aan het begin en aan het einde staat van alle tijden en van ons leven (zie onder meer Openbaring 22:13).

In de symboliek, zoals op een liturgisch gewaad of op een omslag van de Bijbel, worden die letters vaak geplaatst, verbonden door een combinatie van de Griekse letters Ρ (rho) en Χ (chi), de beginletters van de naam Christus (Christogram).

‘Mijn tijden zijn in Uw hand’, zegt David in Psalm 31. Daar gaat veel vertrouwen van uit. Zo eindigt Psalm 121 met ‘de Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid’. Als we in dat vertrouwen het nieuwe jaar 2019 tegemoet gaan, vinden we houvast, betrouwbare leiding. De Heer zal voorzien.

ds. Gert Oostermann

Foto: Sharon Tate Soberon (ongewijzigd); licentie: CC BY-ND 2.0

De daadkracht van Kerst

Foto: poppen met kaarsen in de hand

Indrukwekkend van Kerst is dat een eeuwenoude belofte niet bij mooie woorden is gebleven. Dat de verwachting geen vervlogen hoop of illusie bleek. Mensen raken nog wel eens teleurgesteld in elkaar, vanwege eerder gedane welgemeende toezeggingen, die niet nagekomen werden. ‘Geen woorden, maar daden!’ kan zo een verwijt worden. Door Kerst bewust te vieren kan het een nieuw appèl worden. Want wat God belooft, doet Hij ook. Zijn Woord wordt vlees, zichtbaar, tastbaar, wordt daad in het Kerstkind Jezus. Nee, wij zijn God niet, maar die veelbelovende God zoekt wel onderdak, net als destijds in Bethlehem. Om de daad bij zijn mooie Woord te voegen. Mag God bij jou?

ds. Gert Oostermann

Foto: Fujoshi Bijou; licentie: CC BY-NC-ND 2.0

Generation Praise Kerstspecial

Volgende week zondag is de Generation Praise Kerstspecial, een van de hoogtepunten van het jaar. GP gaan verder met het jaarthema ‘Ga ons voor’: hoe is Jezus ons tot voorbeeld op allerlei terreinen van het leven? Spreker is ds. Bas van der Graaf. Hij zal stilstaan bij de geboorte van Jezus aan de hand van het thema ‘Wees nederig’. In de Bijbel gaat het vaak over nederigheid. Jezus zelf zegt bijvoorbeeld: “Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. Wat bedoelt Jezus daarmee? En wat is nederigheid eigenlijk? Wees welkom op zondag 23 december om 19.00 uur (deuren open om 18.30 uur) in de Zenderkerk, Borneolaan 30 in Huizen.