Voornemen bevestiging ambtsdragers

Wij zijn verheugd de gemeente te kunnen meedelen, dat vier gemeenteleden zich kandidaat stellen als ambtsdrager. De kerkenraad is voornemens om Janny Honing-Boerhout als pastoraal ouderling, Kees Jan Schoneveld als diaken, Marianne Oor-van de Molen en René Verkerk beiden als bestuurlijk ouderling te bevestigen. En we zijn verheugd dat mevr. Jantineke Brugge ons wil bijstaan als diaconaal medewerkster en dat ook zij de eed van geheimhouding zal afleggen. Als er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging van deze kandidaten plaatsvinden op D.V. zondag 28 november 2021 door ds. Geertje de Vries in de Kruiskerk. Mogelijke bezwaren kunnen tot vrijdag 26 november 2021 schriftelijk worden ingediend bij Robert de Vries (scriba), De Drost 2, 1274 HZ of per e-mail: scribahuizen@gmail.com.

Corona

Op 2 november 2021 zijn de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus weer aangescherpt. Dat heeft de volgende consequenties.

We houden 1,5 meter afstand. De rijen worden om en om gebruikt. En er is ook geen koffiedrinken na de dienst. Wij vragen geen QR-code bij de ingang.

Bij verplaatsingen wordt er een mondkapje gedragen.

Wij zingen ingetogen.

De Kruiskerk organiseert de erediensten met Kerk-TV. De viering is online te volgen op kerkdienstgemist.nl

WELKOM

Nadat vanaf zondag 16 augustus de Kruiskerk haar deuren weer opende is het bezoekersaantal langzaam opgelopen. Wij nodigden in eerste instantie per zondag de helft van de gemeenteleden uit. Later constateerden wij dat we de 80 maximaal mogelijke plaatsen niet benutten, dus vanaf startzondag 13 september hebben we iedereen weer uitgenodigd. Afgelopen zondag waren we met 60 personen aanwezig, dus er is nog wat ruimte. Mochten we de 80 gaan naderen, dan moeten we maatregelen gaan nemen om het bezoekersaantal niet daarboven te laten komen.
Indien u tot de thuisblijvende groep behoort kunt u de dienst volgen via KruiskerkTV.
In het kerkgebouw hebben we maatregelen getroffen om het risico van eventuele besmetting te beperken mocht iemand onverhoopt het corona-virus bij zich dragen zonder het te weten. Hiertoe zijn de standaard regels van toepassing.

Velen hebben KerkTV ontdekt, hetgeen nieuwe mogelijkheden biedt.

Er is een gebruiksplan voor het kerkgebouw opgesteld Gebruiksplan-kerkgebouw-versie-3-0-3 Kruiskerk. De uitvoering van dit plan is in handen van de diaconie, de dienstdoende koster en de zgn. plaats-coördinatoren. Volg de aanwijzingen van deze mensen en zorg dat u op tijd aanwezig bent. Het volledige gebruiksplan is te downloaden vanaf de website.
Gemeentezang tijdens de erediensten en koffiedrinken na afloop is vanwege de corona-maatregelen helaas niet toegestaan.

In de volgende gevallen verzoeken wij u geen gebruik te maken van de uitnodiging om naar de Kruiskerk te komen:

  1. Als u afgelopen 24 uur klachten heeft gehad zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten.
  2. Als u het coronavirus heeft gehad en dit de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
  3. Als u een huisgenoot/gezinslid heeft met corona-klachten, waarmee u in de afgelopen 14 dagen contact heeft gehad.
  4. Als u in quarantaine bent.
  5. Wanneer u tot een kwetsbare groep behoort.

Blijf in deze gevallen thuis en volg de kerkdienst via Kruiskerk TV.

We wensen u een gezegende dienst en hopen u weer snel te ontmoeten (op 1,5 meter afstand).

Gebruiksplan

Op basis van een algemeen document van de PKN hebben we een specifiek gebruiksplan opgesteld voor het hervatten van de erediensten in de Kruiskerk. Dit gebruiksplan is aan veranderingen onderhevig, afhankelijk van de actuele situatie. Hierbij de laatste versie. Gebruiksplan-kerkgebouw-versie-3-0-3 Kruiskerk

Namens de Kerkenraad, Ronald Kranenburg.

KruiskerkTV

KLIK op de volgende link!