Aan Tafel, 11 september – STARTZONDAG!

Weet je nog dat je moeder je riep om te komen eten?
“Aan tafel” klonk er dan door het huis.
Zondag 11 september roepen we dat ook, maar dan om jullie uit te nodigen voor de startzondag 2022  van De Kruiskerk.

Aan Tafel!
Aan Tafel is het jaar-thema van de landelijke kerk, we sluiten er graag bij aan.
We beginnen om 9.45 uur met een kopje koffie, daarna ben je welkom in de Kerkdienst waarin we nadenken over wat het betekent om als christen aan tafel te gaan. Een dienst met veel muziek, ook door de jongeren. Na de dienst is er koffie met iets lekkers.

En dan wordt het tijd om met elkaar aan de slag te gaan om samen een maaltijd voor te bereiden. Heerlijke recepten liggen klaar om te gaan maken. Terwijl we dat doen, gaan we met elkaar in gesprek. Als de maaltijd klaar is eten we samen: we gaan met elkaar aan tafel. Rond 13.30 ronden we de Startzondag af.

De kinderen
De kinderen horen er helemaal bij, ook op de Startzondag. Tijdens de dienst is er kindernevendienst, daarna is er voor de kinderen bij de voorbereiding van de maaltijd een leuke taak.

Wat vragen wij van jou?
In de eerste plaats dat je er bij bent op 11 september, we kunnen jou niet missen. Schrijf je in op de lijst in de kerk of geef je op via: samenkruiskerk@gmail.com
Heb je zin om iets te bakken voor bij de koffie? Ook hiervoor liggen lijsten in de kerk, waarop je kunt invullen wat voor lekkers jij gaat bakken.
We zoeken ook mensen die wil helpen met het klaarzetten van de plekken waar we de maaltijd gaan voorbereiden, mensen die de tafel mooi willen dekken en helpende handen om alles weer op te ruimen. Geef je op via de mail.

Aan Tafel! We zien er naar uit om als Kruiskerk een goede startzondag te hebben, een begin van een mooi en inspirerend seizoen vol met goede gesprekken, aan tafel, in de kerk, op een kring en thuis.

Open Kerk!

Heeft u het samenzijn ook gemist in de zomervakantie?

De kerk gaat elke woensdag en vrijdag ochtend weer open voor een koffie of thee moment!
Vanaf half 11 bent u welkom in de kerkraadskamer en bij mooi weer zitten we in de tuin.
Even gezellig ongedwongen een gesprek of juist een gesprek met wat diepgang, het is aan u!

Tot dan!

Zomerkring!

Zomeravond kring Kruiskerk in Huizen:

In de maanden juli en augustus is er in de tuin van de Kruiskerk, of binnen bij slecht weer, de mogelijkheid om deel te nemen aan een Zomeravond kring. Een kring die geschikt is om te bezoeken als je niet alle avonden kunt komen, je kunt elke avond aansluiten.
Wat gaan we doen? Kennismaken met de nieuwe dominee, en met elkaar, en we bespreken het boek ‘Vertrouw op je gevoel’ van Nikolaas Sintobin, de man achter de podcast Bidden Onderweg.
Wil je aansluiten, laat het dan even horen per mail: elsbeth.gruteke@eo.nl

– 12 juli
– 19 juli
– 9 augustus
– 16 augustus
– 23 augustus
– 30 augustus

Aannemen beroep ds. Elsbeth Gruteke

De wijkkerkenraad Kruiskerk en de beroepingscommissie zijn bijzonder verheugd u het volgende te kunnen meedelen:

Afgelopen maandag is door de scriba en de voorzitter van de wijkkerkenraad en de voorzitter van de beroepingscommissie de formele beroepsbrief aan ds. Elsbeth Gruteke overhandigd.

Ds. Gruteke heeft daar inmiddels positief op gereageerd en aangegeven het beroep aan te nemen. Daarmee is de komst van ds. Elsbeth Gruteke naar de wijkgemeente van de Kruiskerk definitief.

In dankbaarheid en met vertrouwen kijken we uit naar de komende periode.

Op 12 juni a.s. is de feestelijke intrededienst gepland, 14.30 uur in de Kruiskerk.

Extra vergadering

Beste gemeenteleden van de Kruiskerk,

Aanstaande donderdag 28 april is er een gemeenteberaad van de wijkgemeente Kruiskerk gepland over het vervlechtingsproces. Deze bijeenkomst is alleen voor de Kruiskerk gemeenteleden bestemd. We beginnen donderdag om 20:00 uur.
Alle gemeenteleden ontvangen de komende week hierover een uitnodigingsbrief.

Graag tot donderdag,
Voorzitter wijkgemeente Kruiskerk,
Koos Drooger.