WELKOM

Vanaf zondag 16 augustus opent de Kruiskerk haar deuren weer. Wij nodigen u van harte uit de Kerkdienst te bezoeken, mits u tot de aangewezen groep behoort. Omdat wij de 1,5 meter maatregel moeten respecteren kunnen wij slechts de helft van ons gemiddeld aantal bezoekers (120) ontvangen. De kerkenraad besloot de gemeenteleden uit te nodigen, van wie de achternaam begint met de letter A t/m M. Volgende week nodigen we de andere groep uit.
Indien u tot de thuisblijvende groep behoort kunt u de dienst volgen via KruiskerkTV.
In het kerkgebouw hebben we maatregelen getroffen om het risico van eventuele besmetting te beperken mocht iemand onverhoopt het corona-virus bij zich dragen zonder het te weten. Hiertoe zijn de standaard regels van toepassing.

Er is een gebruiksplan voor het kerkgebouw opgesteld Gebruiksplan-kerkgebouw-versie-3-0-2 Kruiskerk. De uitvoering van dit plan is in handen van de diaconie, de dienstdoende koster en de zgn. plaats-coördinatoren. Volg de aanwijzingen van deze mensen en zorg dat u op tijd aanwezig bent. Het volledige gebruiksplan is te downloaden vanaf de website.
Gemeentezang tijdens de erediensten en koffiedrinken na afloop is vanwege de corona-maatregelen helaas niet toegestaan.

In de volgende gevallen verzoeken wij u geen gebruik te maken van de uitnodiging om naar de Kruiskerk te komen:

  1. Als u afgelopen 24 uur klachten heeft gehad zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten.
  2. Als u het coronavirus heeft gehad en dit de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
  3. Als u een huisgenoot/gezinslid heeft met corona-klachten, waarmee u in de afgelopen 14 dagen contact heeft gehad.
  4. Als u in quarantaine bent.
  5. Wanneer u tot een kwetsbare groep behoort.

Blijf in deze gevallen thuis en volg de kerkdienst via Kruiskerk TV.

We wensen u een gezegende dienst en hopen u weer snel te ontmoeten (op 1,5 meter afstand).

Gebruiksplan

Op basis van een algemeen document van de PKN hebben we een specifiek gebruiksplan opgesteld voor het hervatten van de erediensten in de Kruiskerk. Dit gebruiksplan is aan veranderingen onderhevig, afhankelijk van de actuele situatie. Hierbij de laatste versie. Gebruiksplan-kerkgebouw-versie-3-0-2 Kruiskerk

Namens de Kerkenraad, Ronald Kranenburg.

KruiskerkTV

KLIK op de volgende link!

Online Koffie drinken!

Al een aantal weken wordt er online koffie gedronken. Dit is een heel gezellig half uurtje waarbij we ons verbonden voelen met elkaar. We gaan nu  voortaan online koffiedrinken op de zondagen. De eerstvolgende keer is zondag 28 juni 11:30 uur en daarna iedere zondag om 11:30 uur. Als de kerkdienst klaar is heb je even tijd om koffie te zetten om daarna mee  doen met het online koffiedrinken. U kunt zich opgeven door een Whatsapp toe te sturen naar Marlies Groen 0657806645.
We overwegen om over te stappen op ZOOM. Als je interesse hebt om op deze manier mee te doen wil je dan je 06 nummer en e-mail adres sturen.

Met vriendelijke groeten, Marlies Groen-Schmidt.

KerkTV in de Kruiskerk

De kerkenraad nam zich voor KerkTV aan te schaffen, zo lieten wij onlangs weten, echter onder 2 belangrijke voorwaarden. De financiële toezeggingen voor de aanschaf moesten dekkend zijn én er moest voldoende uitbreiding komen van ons Multimediateam voor de bediening.
Aan beide voorwaarden is inmiddels voldaan, waar we blij en dankbaar voor zijn, omdat we hiermee verwachten aan een belangrijke behoefte te voldoen met als doel de onderlinge betrokkenheid te bevorderen en iedereen in de gelegenheid te brengen de erediensten mee te beleven.
Recent kon de kerkenraad dus groen licht geven voor de aanschaf van KerkTV. Het totale budget van € 6.000 is vrijwel toegezegd en ook hebben zich voldoende multimediavrijwilligers opgegeven.
In het CvK is het plan besproken en heeft men aangegeven geen bezwaar te hebben. Ook de Algemene Kerkenraad (AK) is geïnformeerd. De AK heeft zich achter het besluit van het CvK geschaard.
Ook in de regiegroep voor de online PGH-diensten (waarin de beide predikanten en de voorzitter van de WKR Kruiskerk zitting hebben) is dit initiatief van de Kruiskerk besproken.
De opdracht is inmiddels aan het bedrijf Dienstmeekijken.nl verleend. In de komende weken zal er gewerkt worden aan de installatie. Zodra de apparatuur is geïnstalleerd zal er door het Multimediateam proefgedraaid worden.
De eerste uitzending staat gepland op 5 juli. Dan kunt u onze eredienst bekijken via kerkdienstgemist.nl. Onze kerkradio blijft ook via deze site te beluisteren voor hen die geen gebruik kunnen of willen maken van KruiskerkTV.
Eind deze maand informeren wij u waar u KruiskerkTV op de site van kerkdienstgemist.nl kunt vinden.
Wij zijn zeer verheugd en dankbaar dat dit medium binnen onze gemeente mogelijk is geworden door onze gemeenteleden. Wij hopen dat KruiskerkTV een positieve bijdrage mag leveren aan het samen kerk-zijn in deze tijd, omdat dat niet altijd makkelijk is.
Mocht u vragen hebben, financieel willen bijdragen en/of u willen aanmelden voor het Multimediateam, neem dan  contact op met Klaas Toornstra, tel. 06 12 45 64 84, e-mail: kerkrentmeester@kruiskerk.info.

De kerkenraad.