Profetie, groepsdruk en onderscheid

Beth Moore (1957; Wikipedia) was een belangrijke woordvoerder voor duizenden vrouwen uit de evangelicale beweging in Amerika. Ze werd gevraagd bij vrouwengroepen om te komen spreken en uiteindelijk trok ze volle zalen. “Moores toehoorders snakten naar iemand die hun levens begreep, die van het volgen van Jezus naadloos kon overstappen op het vinden van goede kinderopvang”, zo schrijft Christelijk Weekblad over haar. Haar succes was ook te danken aan het feit dat ze goed in de gaten hield hoe ver ze kon gaan als vrouw.

Maar sinds evangelicale leiders en groepen het vaak vrouwonvriendelijke en intimiderende gedrag van hun president Trump goedpraten en toedekken, onderscheidt Moore zich en spreekt ze niet langer de taal van de meerderheid van haar groep. Nadrukkelijk tekent ze protest aan en roept ze haar achterban op om wakker te worden. Het gevolg was een drastische daling van de bezoekersaantallen en van de verkoop van haar boeken. Moore moet zich richten op God, riep haar vroegere achterban. Maar dat is nu precies wat ze deed en doet, zei Moore zelf. Alleen vraagt dat blijkbaar een tandje meer dan haar achterban slikken wil.

Een spreekwoord zegt: ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’. Ik vind het dapper dat Moore zich daarin onderscheid. Jezus zei: een profeet is in zijn eigen land niet geëerd (Matteüs 13:57, Marcus 6:4). Omdat een profeet naar het woord van God luistert en dat verkondigt, ook als dat niet is wat de mensen (ook de kerk!) horen willen. Iemand zei: “degene die de mensen meer vreest dan dat hij God vreest, is zijn roeping niet waardig.”

Die stem van profetie is sinds Bijbelse tijden altijd al stekelig geweest. Dat hoort blijkbaar zo, omdat je bij de les moet blijven. Daarom geloof ik dat die stem hard nodig blijft.

Ds. Gert Oostermann

Herfst

Geniet van de herfst. Een boeiend jaargetijde. Vruchten zijn er om te oogsten. Dank voor gewas en arbeid. Want dat is niet alleen jouw prestatie. Je rijpte in Gods zon. Geniet van de kleurrijke bladeren, de aanwakkerende wind. Gods Geest waait door de natuur en door jezelf, beter dan een bezem vegen kan. Het is nu echt uit met de luie zomer. We maken ons op voor robuuster leven. Geniet van de herfst. Weet God nabij.

Ds. Gert Oostermann

Foto: Roel Wijnants; licentie: CC BY-NC 2.0

Winnaars fotowedstrijd ‘Levend water’

De winnaars van de fotowedstrijd van de Protestantse Gemeente te Huizen 2018 zijn bekend. Wat zijn er prachtige foto’s ingezonden: 19 stuks, waarvan 5 voor de kinderwedstrijd.

Lees verder

Vrij zijn

Abraham Lincoln (1809-1865) was de zestiende president van de Verenigde Staten. Hij is vooral bekend geworden doordat hij de slavernij afschafte in de VS. Er is een verhaal bekend dat Lincoln zich erover verbijsterde dat sommige slaven niet weg wilden bij hun slavenhouder, nadat hen verteld werd dat ze vrij waren.

Lees verder

Dorst

Terug van vakantie viel me op hoe grote delen van de hei rondom ons dorp roestbruin gekleurd zijn. Normaal staat de hei dan uitbundig paars in bloei. Nu moest je de paarse bloeiers zoeken. Veel natuur heeft te lijden gehad van de droogte van deze zomer. Het bepaalde me bij de kwetsbaarheid van alles wat groeit en bloeit. Die paarse tooi is niet vanzelfsprekend.

Bij biologie leerde ik dat veel levende organismen, ook wij mensen, voor het grootste gedeelte uit water bestaan. Zelfs voor de hele planeet, waarop we leven, geldt dat.  God de Schepper heeft dat zo bedacht. Ook maar iets te kort water en de gevolgen zijn indringend. Als we dat hier al zo snel merken, hoeveel ingrijpender is dat dan voor de droge gebieden op onze aarde. Dat maakt wel indruk op me. Een beetje droogte hier opent m’n ogen meer voor daar. God zij dank dat daar dan soms waterputten geslagen kunnen worden en dat bijvoorbeeld ZWO waakzaam blijft.

Jezus zei: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken” (Johannes 7). Aan een vrouw uit Samaria beloofde Hij dat ze nooit meer dorst zou krijgen als ze zou drinken van het water dat Hij haar zou geven (Johannes 4). Hij doelde op de Bron van geloof, op inspiratie door Gods Geest. Opdat we, in al onze kwetsbaarheid, waakzaam blijven voor elkaar en voor heel Gods schepping.

Een oud gezegde luidt: ‘wie niet elke dag de weg naar de bron gaat, zal hem ‘s nachts ook niet kunnen vinden’. Mooi om mee te nemen het komende seizoen in. Hopelijk  bloeit de hei volgend jaar weer uitbundig paars.

Ds. Gert Oostermann

Bron: Wikipedia; Licentie: CC BY-SA 3.0