Α en Ω: Alpha en Omega

De Alpha en de Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. In onze geloofstraditie worden deze letters gebruikt om aan te geven dat de Here God aan het begin en aan het einde staat van alle tijden en van ons leven (zie onder meer Openbaring 22:13).

In de symboliek, zoals op een liturgisch gewaad of op een omslag van de Bijbel, worden die letters vaak geplaatst, verbonden door een combinatie van de Griekse letters Ρ (rho) en Χ (chi), de beginletters van de naam Christus (Christogram).

‘Mijn tijden zijn in Uw hand’, zegt David in Psalm 31. Daar gaat veel vertrouwen van uit. Zo eindigt Psalm 121 met ‘de Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid’. Als we in dat vertrouwen het nieuwe jaar 2019 tegemoet gaan, vinden we houvast, betrouwbare leiding. De Heer zal voorzien.

ds. Gert Oostermann

Foto: Sharon Tate Soberon (ongewijzigd); licentie: CC BY-ND 2.0

De daadkracht van Kerst

Foto: poppen met kaarsen in de hand

Indrukwekkend van Kerst is dat een eeuwenoude belofte niet bij mooie woorden is gebleven. Dat de verwachting geen vervlogen hoop of illusie bleek. Mensen raken nog wel eens teleurgesteld in elkaar, vanwege eerder gedane welgemeende toezeggingen, die niet nagekomen werden. ‘Geen woorden, maar daden!’ kan zo een verwijt worden. Door Kerst bewust te vieren kan het een nieuw appèl worden. Want wat God belooft, doet Hij ook. Zijn Woord wordt vlees, zichtbaar, tastbaar, wordt daad in het Kerstkind Jezus. Nee, wij zijn God niet, maar die veelbelovende God zoekt wel onderdak, net als destijds in Bethlehem. Om de daad bij zijn mooie Woord te voegen. Mag God bij jou?

ds. Gert Oostermann

Foto: Fujoshi Bijou; licentie: CC BY-NC-ND 2.0

Generation Praise Kerstspecial

Volgende week zondag is de Generation Praise Kerstspecial, een van de hoogtepunten van het jaar. GP gaan verder met het jaarthema ‘Ga ons voor’: hoe is Jezus ons tot voorbeeld op allerlei terreinen van het leven? Spreker is ds. Bas van der Graaf. Hij zal stilstaan bij de geboorte van Jezus aan de hand van het thema ‘Wees nederig’. In de Bijbel gaat het vaak over nederigheid. Jezus zelf zegt bijvoorbeeld: “Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. Wat bedoelt Jezus daarmee? En wat is nederigheid eigenlijk? Wees welkom op zondag 23 december om 19.00 uur (deuren open om 18.30 uur) in de Zenderkerk, Borneolaan 30 in Huizen.

Advent: God verrast

Foto van 4 adventskaarsen met eerste kaars aangestoken

Advent gaat over hoop. Maar dan anders dan wat mensen vaak denken bij ‘hoop’. Een bijdrage daarover, van Max Lucado in zijn boekje ‘Cappuccino’ gaat als volgt.

Lees verder

Vol verwachting…

Foto van open handen, door Artotem (Creative Commons 2.0)

Vol verwachting klopt ons hart. Sinterklaas is in het land. Snoepgoed en cadeautjes, het heerlijk avondje straks. Het is tijd om veel te verwachten. Ook in de kerk. Maar hoe leg je aan een kind uit dat iets van Sinterklaas verwachten wat anders is dan iets van God verwachten? Lijkt simpel, maar doe het maar eens, als grote kinderogen je vol verwachting aanstaren. Maar misschien zijn we onbewust al een heel eind op weg als onze kinderen, al spelend, zo kennis leren maken met de grote levenskunst van verwachten.

Lees verder