Kerkdiensten in de maand juni

Eind maart is besloten om tot en met 31 mei 2020 gezamenlijke diensten met de overige wijken in de Oosterlichtkerk te houden. Volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid mogen maximaal 30 personen in een kerkgebouw aanwezig zijn, met in acht neming van de 1,5 meter maatregel en andere voorwaarden o.a. op gebied van de hygiëne. Het college van kerkrentmeesters van de PGH (Protestantse Gemeente Huizen) heeft onlangs voorgesteld maximaal 6 gemeenteleden per wijkgemeente toe te staan, naast de aanwezige ambtsdragers (inclusief voorganger), musici en koster. De selectie van deze 6 gemeenteleden zou dan door loting kunnen plaatsvinden. De kerkenraad heeft het volgende besloten over het houden van diensten in de maand juni:

  1. in deze maand worden de gezamenlijke diensten in de Oosterlichtkerk gecontinueerd omdat deze kerk de beschikking heeft over KerkTV.
  2. de huidige praktijk te handhaven door alleen een ambtsdrager per wijk naar de gezamenlijke diensten af te vaardigen en zo mogelijk de eigen musici. Wij kiezen niet voor een vorm van selectie, omdat dit mensen uitsluit.

Naast de erediensten kunnen ook op andere dagen activiteiten in kerkgebouwen plaatsvinden, dus ook in de Kruiskerk. Hierbij geldt als voorwaarde dat maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Initiatiefnemers moeten dan wel voldoen aan het protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten zoals opgesteld door de PKN. Hiervoor verwijs ik u naar deze link https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

Mocht u een activiteit willen plannen, dan zal aangetoond moeten worden of het initiatief voldoet aan dit protocol. Het moderamen zal dan beoordelen of daadwerkelijk aan het protocol wordt voldaan. Bovendien is de aanwezigheid van een koster bij deze activiteiten geen vanzelfsprekendheid. De initiatiefnemers kunnen bij de koster informeren naar de mogelijkheden. Het is aan de koster om te beoordelen of hij/zij bij deze activiteit aanwezig wil/kan zijn.

Robert de Vries, scriba.

Koffie drinken!

Beste kerkvrienden,

De coronatijd gaat maar door en helaas kunnen wij elkaar hierdoor niet persoonlijk ontmoeten. Om elkaar niet uit het oog te verliezen wil ik samen met Gerda Broekstra voorstellen om online een koffieochtend te organiseren! Dit gaan we doen via Whatsapp. Als je mij jouw 06 nummer stuurt dan probeer ik op woensdagmorgen 20 mei om 10.00 uur contact met elkaar te maken.
Er kunnen in totaal 32 mensen gezellig met elkaar koffiedrinken! Dat is natuurlijk veel tegelijk , een start van dit initiatief met een stuk of 5 koffiedrinkers is al geweldig.
Woensdagochtend 20 mei om 10.00 gaan we van start. Ik hoop op succes en geef er meteen een vervolg aan op vrijdag 22 mei. Dit voor de mensen, die op de woensdag niet kunnen.
Ik zie jullie reactie graag komen! Aanmelden kan door een whatsapp-bericht naar mij te sturen op mijn mobiele nummer: 0657806645 Geef dan ook meteen even door welke ochtend je voorkeur heeft. Zorg dat je koffie klaar om 10.00 staat als we elkaar online ontmoeten, want die lekker kop koffie wil ik graag zien.
Ook namens Gerda, vriendelijke groeten, Marlies Groen-Schmidt. 0657806645

Kleur je mee?

Op zondag 17 mei gaat het in de kerkdienst over troosten. Als je verdrietig bent en moet huilen, is er vaak gelukkig iemand die je troost. Troosten kun je doen door iemand een zakdoek te geven om je tranen mee af te vegen. En ook door aan fijne dingen te denken. Je kunt hier een tekening van een zakdoek downloaden. Ik zou het heel fijn vinden als je die uitprint en daar iets op tekent wat jou troost als je wel eens verdrietig bent. Misschien wel je knuffelbeest, of even fijn buiten spelen, of een mooie bloem of knuffelen met je hond!
Je mag de kleurplaat inleveren in de brievenbus van dominee Geertje, Aalberselaan 24. Of je maakt er een foto van en stuurt die per mail naar dsgeertje@gmail.com.
Wie weet zie je jouw kleurplaat dan zondag 17 mei in de kerk hangen!
Veel plezier met tekenen en groetjes van dominee Geertje de Vries.

Kerkdienst (TV) 26-4-2020

Komende zondag 26 april, horen we van het manna in de woestijn. We lezen uit het boek Exodus, hoofd-stuk 16, de verzen 2-15 en verzen 31-35. Exodus is het boek van Pasen, van nieuwe hoop door de bevrijding uit Egypte. Maar hoe kun je leren te vertrouwen op God? Is hij er soms wel, soms niet? Het volk vraagt zich, net als wij, af: hoe zijn wij hier beland? Hoe komen wij er doorheen? We ontdekken dat het manna meer is dan een cadeautje…

Aan kinderen de vraag: verzamel als je kunt wat veertjes (bijv rond de kinderboerderij of in het park). Dan heb je die vast klaarliggen voor zondag!

De te zingen liederen: 217, 1003 (zie voor de tekst:

https://www.mijnkerk.nl/tijd/dit-lied-moet-je-horen-stil-is-de-straat-overal), 303, 655, 650, 368f, 369b, 687.

Collectebonnen

Collectebonnen gebruiken voor de collectes?

Als u een bijdrage wilt geven voor een collecte, kunt u geld overmaken op de bankrekeningen of via Givt. Maar u kunt ook uw collectebonnen gebruiken. Hoe dan? U kunt uw collectebonnen in een envelop stoppen en deze envelop in de brievenbus van één van onze kerken doen, bijvoorbeeld als u toch ‘een frisse neus’ wilt halen. U kunt op of in de envelop ook de bestemming vermelden, bijvoorbeeld diaconie algemeen of speciaal doel; kerk & gemeente algemeen of specifieke wijkkerk. Als u geen bestemming vermeldt, dan gaat 55% naar de diaconie en 45% naar kerk & gemeente. Dat was de gemiddelde verdeling in 2019.
Wij hopen dat deze mogelijkheid het u (nog) gemakkelijker maakt bij te dragen aan de collectes en dat hierdoor de inkomsten uit collectes zoveel mogelijk op peil blijven.

U kunt de uitvoerende van uw wijk direct benaderen voor collectebonnen:

GHK   Gerrit-Jan v.d. Bosch     tel 06-8013 4679
mail: gengvandenbosch@me.com
KK      Klaas Toornstra          tel 06-1245 6484
mail: kerkrentmeester@kruiskerk.info
OLK    Arnold de Visser         tel 06-1259 8152
mail: a.devisser@ziggo.nl
U geeft daarbij aan welke bonnen u wilt ontvangen: € 0,50; € 1 en € 2 en het aantal van elk.