Corona

Vorige week zijn de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus gewijzigd. De PKN zegt daarover het volgende.

‘Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.’

Het moderamen heeft maandagavond 5 oktober besloten deze nieuwe beperkende maatregelen over te nemen. Dat betekent dat wij bovenop de reeds genomen maatregelen het aantal bezoekers maximeren op 30. Dat is exclusief de personen die de dienst mogelijk moeten maken, zoals de predikant, organist, musici en zangers, koster, dienstdoende ouderlingen en diakenen, plaatscoördinatoren en de leden van het mediateam volgens rooster.

Wij adviseren bezoekers dringend een mondkapje te dragen bij binnenkomst, bij het kiezen van een plaats op aanwijzingen van de plaatscoördinator en bij vertrek. Wanneer de bezoekers zitten, mag het mondkapje af. Let op! Het is een advies. Dus we sturen niemand weg als men anders verkiest.

We verzoeken gemeenteleden die de eredienst willen bezoeken zich te registreren. Zo kunnen we het aantal bezoekers beperken tot 30 personen exclusief jongeren van 12 jaar en jonger en exclusief de dienstdoenden. Voor gemeenteleden die niet over internet beschikken is bellen het alternatief. Via de nieuwsbrief ontvangt u een link naar de website van Eventbrite. Klik Aanmelden Kruiskerk voor de aanwijzingen ten behoeve van uw registratie.

WELKOM

Nadat vanaf zondag 16 augustus de Kruiskerk haar deuren weer opende is het bezoekersaantal langzaam opgelopen. Wij nodigden in eerste instantie per zondag de helft van de gemeenteleden uit. Later constateerden wij dat we de 80 maximaal mogelijke plaatsen niet benutten, dus vanaf startzondag 13 september hebben we iedereen weer uitgenodigd. Afgelopen zondag waren we met 60 personen aanwezig, dus er is nog wat ruimte. Mochten we de 80 gaan naderen, dan moeten we maatregelen gaan nemen om het bezoekersaantal niet daarboven te laten komen.
Indien u tot de thuisblijvende groep behoort kunt u de dienst volgen via KruiskerkTV.
In het kerkgebouw hebben we maatregelen getroffen om het risico van eventuele besmetting te beperken mocht iemand onverhoopt het corona-virus bij zich dragen zonder het te weten. Hiertoe zijn de standaard regels van toepassing.

Velen hebben KerkTV ontdekt, hetgeen nieuwe mogelijkheden biedt.

Er is een gebruiksplan voor het kerkgebouw opgesteld Gebruiksplan-kerkgebouw-versie-3-0-3 Kruiskerk. De uitvoering van dit plan is in handen van de diaconie, de dienstdoende koster en de zgn. plaats-coördinatoren. Volg de aanwijzingen van deze mensen en zorg dat u op tijd aanwezig bent. Het volledige gebruiksplan is te downloaden vanaf de website.
Gemeentezang tijdens de erediensten en koffiedrinken na afloop is vanwege de corona-maatregelen helaas niet toegestaan.

In de volgende gevallen verzoeken wij u geen gebruik te maken van de uitnodiging om naar de Kruiskerk te komen:

  1. Als u afgelopen 24 uur klachten heeft gehad zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten.
  2. Als u het coronavirus heeft gehad en dit de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
  3. Als u een huisgenoot/gezinslid heeft met corona-klachten, waarmee u in de afgelopen 14 dagen contact heeft gehad.
  4. Als u in quarantaine bent.
  5. Wanneer u tot een kwetsbare groep behoort.

Blijf in deze gevallen thuis en volg de kerkdienst via Kruiskerk TV.

We wensen u een gezegende dienst en hopen u weer snel te ontmoeten (op 1,5 meter afstand).

Gebruiksplan

Op basis van een algemeen document van de PKN hebben we een specifiek gebruiksplan opgesteld voor het hervatten van de erediensten in de Kruiskerk. Dit gebruiksplan is aan veranderingen onderhevig, afhankelijk van de actuele situatie. Hierbij de laatste versie. Gebruiksplan-kerkgebouw-versie-3-0-3 Kruiskerk

Namens de Kerkenraad, Ronald Kranenburg.

KruiskerkTV

KLIK op de volgende link!

Online Koffie drinken!

Al een aantal weken wordt er online koffie gedronken. Dit is een heel gezellig half uurtje waarbij we ons verbonden voelen met elkaar. We gaan nu  voortaan online koffiedrinken op de zondagen. De eerstvolgende keer is zondag 28 juni 11:30 uur en daarna iedere zondag om 11:30 uur. Als de kerkdienst klaar is heb je even tijd om koffie te zetten om daarna mee  doen met het online koffiedrinken. U kunt zich opgeven door een Whatsapp toe te sturen naar Marlies Groen 0657806645.
We overwegen om over te stappen op ZOOM. Als je interesse hebt om op deze manier mee te doen wil je dan je 06 nummer en e-mail adres sturen.

Met vriendelijke groeten, Marlies Groen-Schmidt.