Lijdensweek: ook een Goede Week?

Over een week begint de laatste week voor Pasen. Er worden verschillende namen aan deze week gegeven: Stille Week of Lijdensweek. Maar ook: Goede Week. Waarom?

In de week voor Pasen staan we in het bijzonder stil bij het lijden van Jezus. Bruut geweld kreeg Hij te incasseren. Werd veroordeeld zonder schuld. Dat bepaalt je bij de geweldsdelicten van onze wereld, bij wat er in mensenharten huizen kan. En bij de vraag of lijden überhaupt wel zin heeft.

Wat dit lijden betreft, loopt een mens vaak vast in vragen naar het ‘waarom’. “Waarom is me dit overkomen?” Het kan wanhopig maken. Alsmaar kijk je daarbij achterom. Stel dat je in plaats van ‘waarom’ probeert te vragen naar ‘waartoe’. Wat gebeurt er dan?

Ik besef dat ‘waartoe’ vragen, vaak makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar toch lijkt je minder vast te zetten in het wanhopige en het achterom kijken. Het is vertrouwensvoller en doet je meer vooruit kijken. Vertrouwensvoller vanuit geloof.

Jezus doorstond de ondragelijke last van zijn lijden doordat Hij vooruit bleef kijken. Hij hield zijn oog gericht op ‘waartoe’, zegt Hebreeën 12:2.  Ons belijden is dat Hij die weg van lijden voor ons ging, en zo een niet-doodlopende weg creëerde: Pasen in zicht.

‘Waartoe’ doet je zien op Hem, op Pasen, op overwinning. Daarom wordt de Lijdensweek ook Goede Week genoemd. ‘Goed’, voor jou, u en mij.

ds. Gert Oostermann

Foto: Lk Luka; licentie: CC BY-NC 2.0

Laat een bericht achter

*