Α en Ω: Alpha en Omega

De Alpha en de Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. In onze geloofstraditie worden deze letters gebruikt om aan te geven dat de Here God aan het begin en aan het einde staat van alle tijden en van ons leven (zie onder meer Openbaring 22:13).

In de symboliek, zoals op een liturgisch gewaad of op een omslag van de Bijbel, worden die letters vaak geplaatst, verbonden door een combinatie van de Griekse letters Ρ (rho) en Χ (chi), de beginletters van de naam Christus (Christogram).

‘Mijn tijden zijn in Uw hand’, zegt David in Psalm 31. Daar gaat veel vertrouwen van uit. Zo eindigt Psalm 121 met ‘de Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid’. Als we in dat vertrouwen het nieuwe jaar 2019 tegemoet gaan, vinden we houvast, betrouwbare leiding. De Heer zal voorzien.

ds. Gert Oostermann

Foto: Sharon Tate Soberon (ongewijzigd); licentie: CC BY-ND 2.0

Laat een bericht achter

*