Als het voorjaar komt…

Foto: Shirley de Jong; licentie: CC BY-NC 2.0

Na zo’n kwakkelwinter heb ik er weer zin in. De dagen beginnen langer te worden, oplopende temperaturen. Straks weer zonder jas. Het voorjaar komt er aan. Althans, het is nog vroeg, de winter is nog niet voorbij. Maar de voorboden zijn er. De sneeuwklokjes hebben hun beste tijd zelfs al weer gehad. In de bermen langs de weg in ons dorp beginnen de krokussen te ontluiken en over een paar weken nemen de narcissen het over. Logisch dat het voorjaar vaak blij maakt. Al dat stromende, ontluikende, prille leven, knoppen die op het punt staan te ontwaken, dat doet wat met je.

‘Leer van de vijgenboom deze les’, zegt Jezus, ‘zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is’ (Matteüs 24:32). Een mooi beeld. Jezus gebruikt dit beeld als Hij vertelt over het einde van de tijden en over de tekenen waar je dan op moet letten. Zoals je aan de uitlopende natuur herkent dat voorjaar en zomer voor de deur staan, zo zul je aan de tekenen herkennen dat de eindtijd nadert. Welke tekenen zijn dat dan? Jezus heeft het over oorlogen, oorlogsdreiging, hongersnood, aardbevingen en vervolgingen. Tekenen waar je niet blij van wordt. Herkenbaar vanwege veel onheilspellende ontwikkelingen in onze wereld. Zoals wereldwijd moeizaam bevochten wapenwedloopverdragen die in de prullenbak dreigen te belanden, vervuiling en verontrustende cijfers over binnen-huiselijk geweld, waar kinderen de dupe van zijn. Tekenen die vandaag volop aanwezig zijn.

Een vooraanstaand christelijk leider zei onlangs dat hij, gezien de ontwikkelingen in onze wereld, de wederkomst van Christus zeker binnen 50 jaar verwacht. Ik heb er moeite mee als mensen daar uitspraken over doen, omdat we daar, binnen onze tijd-ruimte werkelijkheid, niets over kunnen weten. Jezus zegt dat zelfs de hemelse engelen en de Zoon dat niet weten, alleen de Vader (Matteüs 24:36). Het gaat Jezus er ook niet om dat we daar voorspellingen over doen. Het gaat Hem om alertheid, opmerkzaamheid, aandachtig leven.

Maar wacht even. In het begin van dit artikel ging het over het naderende voorjaar en dat je daar blij van kan worden. Maar als Jezus het over de uitlopende takken en knoppen heeft, zou je daar eerder triest van worden, omdat Hij daarmee wijst op tekenen over oorlog en ellende. Jezus doelt dan wel op alertheid, maar het zou je zomaar zwaarmoedig kunnen maken. Twee tegenover elkaar staande, botsende emoties. Hoe kun je daarmee omgaan?

Wat helpen kan is dat Jezus, als Hij over de eindtijd spreekt, het beeld gebruikt van een barende vrouw. ‘Het is het begin van de weeën’, zegt Hij bijvoorbeeld in Matteüs 24:8. Ook de apostel Paulus gebruikt dat beeld: ‘de hele schepping zucht als in barensweeën’ zegt hij in Romeinen 8:22. Zoals barensweeën de komst aankondigen van de geboorte van nieuw leven, zo kondigen de tekenen van de eindtijd de komst aan van de geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zoals de pijn van de weeën plaats maakt voor blijdschap, zodra het kind geboren is, zo zullen triest stemmende tekenen plaats maken voor de vreugde van het nieuwe voltooide leven.

Daarom wint de vreugde. Daarom geen zwaarmoedigheid, maar zorgzaamheid, waar we die tekenen, hoe aangrijpend ook, herkennen. Getuigend dat Gods Voorjaar komt. Spontaan blij met ieder krokusje dat toch maar weer mooi boven de grond komt. Zorgzaam voor schepping, milieu. In onze relaties aandachtig, respectvol. Koning winter heeft het nakijken. Het Voorjaar komt.

ds. Gert Oostermann

Laat een bericht achter

*