Een nieuw begin (?)

Kun je in de aanloop naar Pasen een nieuw begin maken? Hoe, waarmee dan? Stel dat je gevraagd wordt: mogen gevangenen, ook criminelen, van jou een tweede kans krijgen, als ze vrij komen? Al gauw gaat het dan over vooroordelen, beeldvorming.

Afgelopen zondag ging het daarover in de kerkdienst. We stonden, in dat verband, stil bij wat eigenlijk een ‘gesneden beeld’ is, als het Bijbels gebod zegt dat je geen gesneden beelden mag maken. Want gesneden beelden, God en elkaar vastleggen in subjectieve beeldvorming en oordelen, maken namelijk geen nieuw begin.

In deze Veertigdagentijd, naar Pasen toe, is er een campagne gaande, waarbij er iedere zondag in de kerkdienst gecollecteerd wordt voor een bijzonder doel. Het is een landelijk initiatief, van Kerk in Actie, onder de naam ‘Een nieuw begin’, en wij doen daar aan mee. Zo werd er afgelopen zondag gecollecteerd voor begeleidingsinitiatieven bij gevangenen die vrij komen. Komende zondag wordt er gecollecteerd voor onderwijsprojecten in India, omdat kinderarbeid moet stoppen, en kinderen een nieuw begin kunnen maken. Elke zondag, tot en met Pasen, komen er zo intrigerende collectedoelen voorbij.

Wij kunnen een schakeltje zijn, bijdragen aan een nieuw begin. Goed is het om daar bewust mee om te gaan: waar geef ik eigenlijk voor? Met het oog op het grote nieuwe begin, wat op de Paasmorgen doorbreekt.

ds. Gert Oostermann

Laat een bericht achter

*