Geloven in meer dan je denkt

“Meer heb ik niet”, zei ze. Een kruikje olie was alles wat ze in huis had. Daarna werd ze aangeraakt, door een inspirerende oproep van de Godsman Elisa. Er bleek meer olie dan ze voor mogelijk had gehouden. Nieuwe toekomst bood het voor haar als weduwe en voor haar kinderen. Afgelopen zondag (23 juni 2019) ging het in de kerkdienst over dit wonderbare bericht uit de Bijbel, uit 2 Koningen 4.

Daarnaast ging het over de schamele opbrengst waar Jezus’ leerlingen mee aankwamen, toen ze in opdracht van Hem gingen kijken wat ze in huis hadden om meer dan 5.000 mensen te eten te geven. Vijf broden en twee vissen, dat was alles. Het bleek meer dan genoeg: “allen werden verzadigd”, zo meldt Marcus 6.

Het geheim van die overvloed, aan olie, aan brood en vis, heeft te maken met je blikrichting. Laat je je intimideren door het schamele beetje, dan is er altijd tekort. Maar laat je je inspireren door de overvloed van Gods Koninkrijk, en vindt dat hartsverlangen meer gehoor in je dan je verstandelijke twijfels, dan betrekt de Here God je bij zijn nieuwe mogelijkheden en kansen.

Wat zou zo’n Bijbelse boodschap kunnen betekenen voor de toekomst van de Kruiskerk? Een prikkelende vraag, waar ik in de verkondiging aandacht voor vroeg. Wat voor roeping zou er, wat dit betreft, kunnen liggen achter de financiële ontwikkelingen die het College van Kerkrentmeesters op de gemeenteavond bekendmaakte? Ontmoediging of bemoediging?

Het gaat om je blikrichting. En in dat verband ook: welke nieuwe voorganger zou de Here God voor de Kruiskerkgemeente in zijn hemelse gedachten hebben, in relatie tot de missie van de gemeente? Kijk je dan, net als Jezus, omhoog naar de hemel, en begin je in vertrouwen te delen, of kijk je bezorgd naar het schamele beetje? Laat je je, net als die weduwe, gezeggen door de Godsman, de Heilige Geest, en begin je in vertrouwen je olie uit te gieten, of koester je bezorgd de teneur?

Natuurlijk zaten er nogal wat nuanceringen en ‘ja, maars’ aan de boodschap van die zondagmorgen. Rechtdoend daaraan, hoefde dat de waarde van de boodschap niet te vertroebelen. Geloven in meer dan je denkt is dan ook een levenskunst, waar we met vallen en opstaan in groeien mogen.

Mooi dat nog tijdens de kerkdienst vanuit de gebedsgroep het initiatief kwam om vanaf nu niet maandelijks, maar wekelijks bij elkaar te komen. Hierbij direct de uitnodiging aan ieder die daarin mee wil doen, iedere donderdagavond om 19.30 uur in de Kruiskerk. Want iedere actie die toekomst draagt, begint op je knieën.

ds. Gert Oostermann

Foto: Luis Quintero via Pexels.com

Laat een bericht achter

*