Kerkdiensten in de maand juni

Eind maart is besloten om tot en met 31 mei 2020 gezamenlijke diensten met de overige wijken in de Oosterlichtkerk te houden. Volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid mogen maximaal 30 personen in een kerkgebouw aanwezig zijn, met in acht neming van de 1,5 meter maatregel en andere voorwaarden o.a. op gebied van de hygiëne. Het college van kerkrentmeesters van de PGH (Protestantse Gemeente Huizen) heeft onlangs voorgesteld maximaal 6 gemeenteleden per wijkgemeente toe te staan, naast de aanwezige ambtsdragers (inclusief voorganger), musici en koster. De selectie van deze 6 gemeenteleden zou dan door loting kunnen plaatsvinden. De kerkenraad heeft het volgende besloten over het houden van diensten in de maand juni:

  1. in deze maand worden de gezamenlijke diensten in de Oosterlichtkerk gecontinueerd omdat deze kerk de beschikking heeft over KerkTV.
  2. de huidige praktijk te handhaven door alleen een ambtsdrager per wijk naar de gezamenlijke diensten af te vaardigen en zo mogelijk de eigen musici. Wij kiezen niet voor een vorm van selectie, omdat dit mensen uitsluit.

Naast de erediensten kunnen ook op andere dagen activiteiten in kerkgebouwen plaatsvinden, dus ook in de Kruiskerk. Hierbij geldt als voorwaarde dat maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Initiatiefnemers moeten dan wel voldoen aan het protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten zoals opgesteld door de PKN. Hiervoor verwijs ik u naar deze link https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

Mocht u een activiteit willen plannen, dan zal aangetoond moeten worden of het initiatief voldoet aan dit protocol. Het moderamen zal dan beoordelen of daadwerkelijk aan het protocol wordt voldaan. Bovendien is de aanwezigheid van een koster bij deze activiteiten geen vanzelfsprekendheid. De initiatiefnemers kunnen bij de koster informeren naar de mogelijkheden. Het is aan de koster om te beoordelen of hij/zij bij deze activiteit aanwezig wil/kan zijn.

Robert de Vries, scriba.

Laat een bericht achter

*