KerkTV in de Kruiskerk

De kerkenraad nam zich voor KerkTV aan te schaffen, zo lieten wij onlangs weten, echter onder 2 belangrijke voorwaarden. De financiële toezeggingen voor de aanschaf moesten dekkend zijn én er moest voldoende uitbreiding komen van ons Multimediateam voor de bediening.
Aan beide voorwaarden is inmiddels voldaan, waar we blij en dankbaar voor zijn, omdat we hiermee verwachten aan een belangrijke behoefte te voldoen met als doel de onderlinge betrokkenheid te bevorderen en iedereen in de gelegenheid te brengen de erediensten mee te beleven.
Recent kon de kerkenraad dus groen licht geven voor de aanschaf van KerkTV. Het totale budget van € 6.000 is vrijwel toegezegd en ook hebben zich voldoende multimediavrijwilligers opgegeven.
In het CvK is het plan besproken en heeft men aangegeven geen bezwaar te hebben. Ook de Algemene Kerkenraad (AK) is geïnformeerd. De AK heeft zich achter het besluit van het CvK geschaard.
Ook in de regiegroep voor de online PGH-diensten (waarin de beide predikanten en de voorzitter van de WKR Kruiskerk zitting hebben) is dit initiatief van de Kruiskerk besproken.
De opdracht is inmiddels aan het bedrijf Dienstmeekijken.nl verleend. In de komende weken zal er gewerkt worden aan de installatie. Zodra de apparatuur is geïnstalleerd zal er door het Multimediateam proefgedraaid worden.
De eerste uitzending staat gepland op 5 juli. Dan kunt u onze eredienst bekijken via kerkdienstgemist.nl. Onze kerkradio blijft ook via deze site te beluisteren voor hen die geen gebruik kunnen of willen maken van KruiskerkTV.
Eind deze maand informeren wij u waar u KruiskerkTV op de site van kerkdienstgemist.nl kunt vinden.
Wij zijn zeer verheugd en dankbaar dat dit medium binnen onze gemeente mogelijk is geworden door onze gemeenteleden. Wij hopen dat KruiskerkTV een positieve bijdrage mag leveren aan het samen kerk-zijn in deze tijd, omdat dat niet altijd makkelijk is.
Mocht u vragen hebben, financieel willen bijdragen en/of u willen aanmelden voor het Multimediateam, neem dan  contact op met Klaas Toornstra, tel. 06 12 45 64 84, e-mail: kerkrentmeester@kruiskerk.info.

De kerkenraad.

Laat een bericht achter

*