Corona

Vorige week zijn de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus gewijzigd. De PKN zegt daarover het volgende.

‘Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.’

Het moderamen heeft maandagavond 5 oktober besloten deze nieuwe beperkende maatregelen over te nemen. Dat betekent dat wij bovenop de reeds genomen maatregelen het aantal bezoekers maximeren op 30. Dat is exclusief de personen die de dienst mogelijk moeten maken, zoals de predikant, organist, musici en zangers, koster, dienstdoende ouderlingen en diakenen, plaatscoördinatoren en de leden van het mediateam volgens rooster.

Wij adviseren bezoekers dringend een mondkapje te dragen bij binnenkomst, bij het kiezen van een plaats op aanwijzingen van de plaatscoördinator en bij vertrek. Wanneer de bezoekers zitten, mag het mondkapje af. Let op! Het is een advies. Dus we sturen niemand weg als men anders verkiest.

We verzoeken gemeenteleden die de eredienst willen bezoeken zich te registreren. Zo kunnen we het aantal bezoekers beperken tot 30 personen exclusief jongeren van 12 jaar en jonger en exclusief de dienstdoenden. Voor gemeenteleden die niet over internet beschikken is bellen het alternatief. Via de nieuwsbrief ontvangt u een link naar de website van Eventbrite. Klik Aanmelden Kruiskerk voor de aanwijzingen ten behoeve van uw registratie.

Laat een bericht achter

*