Aannemen beroep ds. Elsbeth Gruteke

De wijkkerkenraad Kruiskerk en de beroepingscommissie zijn bijzonder verheugd u het volgende te kunnen meedelen:

Afgelopen maandag is door de scriba en de voorzitter van de wijkkerkenraad en de voorzitter van de beroepingscommissie de formele beroepsbrief aan ds. Elsbeth Gruteke overhandigd.

Ds. Gruteke heeft daar inmiddels positief op gereageerd en aangegeven het beroep aan te nemen. Daarmee is de komst van ds. Elsbeth Gruteke naar de wijkgemeente van de Kruiskerk definitief.

In dankbaarheid en met vertrouwen kijken we uit naar de komende periode.

Op 12 juni a.s. is de feestelijke intrededienst gepland, 14.30 uur in de Kruiskerk.

Laat een bericht achter

*