Bestuur

Binnenkort

De gemeente heeft een bestuur, de Kerkenraad. Het doel van de kerkenraad is …

De kerkenraad bestaat uit … en heeft als taak …

De kerkenraad komt … per maand in vergadering bijeen en bespreekt dan …