Training Persoonlijke voorbede

Foto van open handen, door Artotem (Creative Commons 2.0)Wil je de stem van God beter leren verstaan door meer luisterend te bidden? Wil je dat wat je verstaat beter leren begrijpen en ook delen? Wil je je ontwikkelen in persoonlijke voorbede? Voor jou is deze training.

Je wilt groeien in je relatie met de Heer. Meer van Jezus leren door zijn stem te verstaan. Daaruit leven en voor anderen tot zegen zijn. Dat kan door gebed, luisterend bidden en persoonlijke voorbede (ook wel ‘ministrygebed’). Daar gaat deze training Persoonlijke voorbede over.

Theorie en praktijk

Er komen verschillende onderwerpen aan bod als het gaat om luisterend bidden en persoonlijke voorbede:

  • Heiliging
  • Intimiteit, honger en dorst
  • Dienstbaar zijn in de kracht van de Heilige Geest
  • Roeping, bestemming
  • Innerlijke genezing, bevrijding
  • Voorbede, strategisch gebed

Naast deze meer theoretische kant, is er veel ruimte voor de praktijk. In kleine groepjes kun je leren luisterend te bidden en persoonlijke voorbede oefenen. In een veilige omgeving constructieve feedback leren geven aan andere bidders. Zo ontstaat gedeelde kennis en ervaring, en gedeelde veiligheid om elkaar op te bouwen.

Data en locatie

De training omvat 5 donderdagavonden: 19 april, 17 mei, 14 juni, 5 juli en 6 september, steeds 19.00 tot 22.00 uur. Daarnaast zijn er 2 intensieve trainingsdagen: vrijdag 25 mei (middag en avond) en zaterdag 26 mei (ochtend en middag). De training vindt plaats in de Kruiskerk, J. van Wassenaerstraat 1 in Huizen. Voor de twee intensieve dagen, kunnen mensen zich ook nog apart aanmelden.

Aanmelden en kosten

Wil je meedoen aan de training Persoonlijke voorbede? Stuur dan een e-mail naar persoonlijkevoorbede@kruiskerk.info. Vermeld daarin je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. En geef aan of je mee wilt doen aan de hele training (5 avonden + 25 en 26 mei), of alleen aan de intensieve trainingsdagen (25 en 26 mei).

De kosten voor de training:

  • Totale training (5 donderdagavonden + 25 en 26 mei): € 50,00
  • Alleen de 5 donderdagavonden: € 30,00
  • Alleen intensieve training (25 en 26 mei): € 30,00

De training wordt begeleid door het Evangelische Werkverband (EW). Wil je meer informatie over de inhoud van de training? E-mail dan naar christiaan.lustig@kruiskerk.info of naar de coördinator gebed van het EW: wanhon@ewv.nl.