5 zondagen over de heilige Geest

Recent vierden we Pasen: Jezus overwon de dood en stond op uit het graf, en het eeuwige leven begon. Halleluja! Veertig dagen lang onderwees hij zijn leerlingen… maar dan vertrekt hij. Maar “het is beter voor jullie dat ik ga”, vertrouwt hij de leerlingen (en ons) toe, want dan kan de pleitbezorger, de Trooster, de heilige Geest komen.

Maar wie is deze Geest dan? Wie is deze derde persoon van de drie-enige God? Hoe gaat hij te werk? Wat zijn de vruchten en de gaven van de Geest? Hoe kan ik de Geest ontvangen? Deze en andere vragen komen tussen Pasen en Pinksteren aan bod op vijf zondagen:

 1. Zondag 8 april
  Wie is de heilige Geest?
  Een algemene introductie: wat moet ik mij bij de Geest voorstellen?
  » Luister deze samenkomst terug
 2. Zondag 15 april
  De heilige Geest en mijn geest
  Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Hoe kan ik de heilige Geest verstaan?
  » Luister deze samenkomst terug
 3. Zondag 22 april
  De heilige Geest en de kerk
  Over het Woord én de Geest, en over de gaven en vruchten van de Geest.
  » Luister deze samenkomst terug
 4. Zondag 13 mei
  Geestelijke strijd
  Wat is geestelijke strijd? Hoe bid je in de kracht van de Geest?
  » Luister deze samenkomst terug
 5. Zondag 20 mei
  Pinksteren
  Afsluiting: ‘Ontvang de heilige Geest!’
  » Luister deze samenkomst terug