Pasen in de Kruiskerk

Paasconcert

Op dit moment (21 maart 2020) is, in verband met de Corona-crisis, nog niet bekend of en wanneer er een Paasconcert te beluisteren valt.

Palmzondag

Zondag 5 april is het Palmzondag. De maatregelen ten gevolge van de Corona-crisis lopen tot 6 april. Dat zal waarschijnlijk betekenen, dat er geen dienst is op Palmzondag.

Stille Week

Van maandag 5 april tot zaterdag 11 april is het stille week. Het is op dit moment onbekend of de geplande bijeenkomsten door gaan.

Goede Vrijdag

Op vrijdag 10 april om 19:00 uur staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Normaliter vieren we ook de Maaltijd van de Heer. Spreker is ds. Cees van Velzen, als de dienst doorgang kan vinden.

Pasen

Op zondagochtend 12 april om 10.00 uur is het groot feest: we vieren dat Jezus opstond uit het graf. Halleluja! Spreker is ds. Bas Oosterbroek, als de dienst doorgang kan vinden.

Foto: Jack; licentie: CC BY-NC-ND 2.0