Stille week 3 april t/m 6 april 2023

Als onderwerp en weekthema voor liturgie en kunstwerk is gekozen: Het Lam van God.
In het Johannesevangelie wordt Jezus door Johannes de Doper aangewezen als het Lam van God. Waarop berust deze typering?
De motieven laten zich aan het Oude Testament ontlenen. Daaruit blijkt:
1. Het lam was dagelijks voor het morgen en avondoffer bestemd, Exodus. 29: 38 en 39 en diende tot offerdier.
2. Op het Pascha moest een gaaf, mannelijk éénjarig lam geslacht worden, Exodus12: 5. Het bloed hiervan op de deurposten gestreken, deed de verderfengel voorbijgaan en beschermde tegen de toorn van God.
3. In Jesaja 53: 7 wordt de Knecht van de Heer in zijn geduldig lijden met een lam vergeleken dat ter slachting geleid wordt. Dit lijden heeft plaatsvervangende betekenis.
Zo kan Johannes de Doper spreken over Jezus, als het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt.
Genoemde motieven komen verder in het Nieuwe Testament ook terug in de geschiedenis van de Ethiopiër die door Filippus gedoopt wordt (Handelingen 8: 32-38) en in 1 Petrus 1: 19 waar Petrus de gemeente eraan herinnert, hoe zij is vrijgekocht van haar zinloze leven met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek.
In het laatste Bijbelboek, Openbaring, wordt veel gesproken over het Lam. Het draagt de tekenen van het geslacht zijn, (Openbaring. 5: 6). Deze typering laat zich niet scheiden van Jezus als offer- en Paaslam. Maar het is juist de heerschappij van Christus als Lam, wat in Openbaring geaccentueerd wordt. Er is sprake van de oorlog die het Lam voert en Zijn overwinning (Openbaring 17:14) en het troongenootschap met God (Openbaring 22: 1 en 3).
Op basis van deze Bijbelse gegevens zijn de volgende dagthema’s gekozen:
Maandag: Offerlam
Dinsdag: Paaslam
Woensdag: Nieuw Leven
Donderdag: Overwinning

Tot zover de inleiding.

Het volledige programmaboekje kunt u HIER downloaden.