Online kerkdiensten

Vieringen online meebeleven

Met velen heeft u afgelopen maanden kunnen kijken naar de online-vieringen. Fijn om zo met alle 3 de wijkgemeenten en daarna als KruiskerkTV via beeld een viering mee te beleven. Al is het natuurlijk anders dan een zondagse viering in de kerk waar ruimte is om elkaar te ontmoeten; het is een prachtig alternatief.

Kijken naar https://www.kerkdienstgemist.nl is voor u gratis, maar voor de Protestantse gemeente Huizen niet. Per kijker moet er worden betaald. U kunt helpen om deze extra kosten te bestrijden door een bedrag over te maken onder vermelding van ‘Kerktv’ op bankrek. nr. NL59 INGB 0004 7058 83 t.n.v. Protestantse Gem. Huizen. Of u kunt via de Givt-app via ‘3e collecte’ doneren. https://www.protestantshuizen.nl/doneren-met-givt-app/

Het is misschien even wennen achter uw computer/tablet de kerkdienst te beleven, maar we hopen dat u zo in deze bijzondere tijd de verbinding met elkaar en Gods Woord blijft ervaren.