Over ons

Bouwend op het confessioneel gedachtegoed en geïnspireerd door de evangelische beweging: de gemeente van de Kruiskerk biedt een unieke combinatie in ’t Gooi en een inspirerende aanvullende ‘kleur’ naast andere kerken in Huizen.

 

S

Confessioneel én evangelisch: uniek in ’t Gooi

De gemeente van de Kruiskerk kiest voor een combinatie van confessioneel gemeente-zijn, gebaseerd op eeuwenoude geloofswaarden, en evangelisch elan. Met deze boeiende en aansprekende combinatie nemen we in onze regio een unieke plaats in.

We kiezen er bewust voor om trouw te blijven aan de eeuwenoude geloofstraditie:

 • Jezus Christus is Gods Zoon, door wie verzoening mogelijk is.
 • De Bijbel is Gods gezaghebbend Woord, onze bron en richtsnoer.

Tegelijkertijd zoeken we aansluiting bij de evangelische beweging:

 • Een persoonlijke relatie met Jezus Christus staat centraal.
 • Nieuwe liederen, audiovisuele middelen en drama/toneel in de kerkdiensten.
 • Kleine groepen als schakel tussen kerkdienst en persoonlijk geloofsleven.

» Meer over kerkdiensten en samenkomsten
» Meer over kleine groepen: gemeentegroeigroepen

‘Kleur’ aanvullend op andere kerken in Huizen

Met onze vorm van gemeente-zijn, confessioneel en evangelisch, willen we de vele facetten van het Evangelie zichtbaar maken. Zo hopen we de diverse kleuren en vormen die andere gemeenten in Huizen kiezen, aan te vullen.

Inspirerende groei in geloof… en in getal

Mensen waarderen de ‘kleur’ van onze gemeente en weten ons steeds vaker te vinden. Tegen landelijke en plaatselijke trends in, zagen we de afgelopen jaren een bescheiden groei. Daarin herkennen we Gods zegen: we doen dat niet zelf, maar blijkbaar werkt God óók door ons.

Speciale aandacht voor jonge gezinnen, kinderen en jongeren

In onze gemeente zijn veel jonge gezinnen. Ook kinderen en jongeren, en mensen die weinig ervaring hebben in een kerk, krijgen bij ons bijzondere aandacht. Onder meer door inspirerende kinderdiensten op zondagmorgen en aansprekende themasamenkomsten. Maar onze oudere leden zijn natuurlijk net zo goed integraal onderdeel van onze gemeente.

» Meer over kinderdienst ‘King’s Kids’
» Meer over themasamenkomsten

Lees meer over de gemeente Kruiskerk

 • Visie en missie
  De wereldwijde kerk heeft verschillende kleuren. In Huizen kiest de gemeente van de Kruiskerk voor confessioneel-evangelisch elan. Onze samenkomsten, op zondagmorgen met heel de gemeente en doordeweeks in kleine groepen, zijn voor ons belangrijke pijlers. We vinden onze inspiratie en missie in de Bijbel, in het Grote Gebod en de Grote Opdracht.
  » Meer over het Grote Gebod, de Grote Opdracht, en onze visie en missie
 • Kerkdiensten en samenkomsten
  De zondagse kerkdienst is één van de pijlers van onze gemeente. Deze samenkomsten zijn vooral ‘dienst tot eer van God’, bieden volop ruimte aan muziek en zang, en vaak niet alleen met het (overigens prachtige) orgel. Tegelijk is de kinderdienst ‘King’s Kids’ gericht op een persoonlijke relatie met Jezus. We snijden regelmatig bijzondere onderwerpen aan in themasamenkomsten.
  » Meer over kerkdiensten en samenkomsten in de Kruiskerk
 • Gemeentegroeigroepen
  De kleine groepen of ‘gemeentegroeigroepen’ (GGG’s) zijn een belangrijk element voor gemeenteopbouw in de Kruiskerk. De Bijbelse onderbouwing voor kleine groepen vinden we in de 3 cirkels van mensen om Jezus heen, die we ook in de gemeente terugzien. Doel van de GGG’s is om te groeien in geloof, gemeenschap en getal.
  » Meer over de rol van kleine groepen in onze gemeente

Samenwerking met andere kerken

Naast de samenwerking met de andere wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Huizen, zoeken we ook steeds vaker andere gemeenten op om samen initiatieven te ontplooien, bijvoorbeeld samen met onder meer de Hervormde Gemeente, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Baptistengemeente in de Stille Week voor Goede Vrijdag en Pasen.