Kerkenraad en Moderamen


De wijkkerkenraad is het bestuur van de gemeente Kruiskerk. De wijkkerkenraad bestaat uit de predikant, pastorale en bestuurlijke ouderlingen en diakenen. Pastorale ouderlingen vormen samen met de predikant het ‘Pastoraat’ dat verantwoordelijk is voor de geestelijke verzorging van de gemeenteleden. Naast deze ambtsdragers kunnen pastoraal medewerkers worden aangesteld. Zij maken echter geen deel uit van de kerkenraad. De bestuurlijk ouderlingen zijn de voorzitter, de scriba en de kerkrentmeester(s).

Het moderamen wordt gevormd door de predikant, de bestuurlijk ouderlingen, een afgevaardigde pastoraal ouderling en een afgevaardigde diaken. Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de gemeente:

NaamAmbtE-mailDrooger, KoosVoorzitter Kerkenraadvoorzitter@kruiskerk.info
Vries, Robert deScribascribahuizen@gmail.com
Vries, Geertje dePredikant (consulent)geertje.devries@protestantshuizen.nl
Toornstra, KlaasKerkrentmeesterk.toornstra@planet.nl
Veldman, HannePastoraal ouderling (K-2)jfveldman@feweb.vu.nl
Kranenburg, RonaldDiakeninfo@kranenburg-management.nl

 

De kerkenraad wordt gevormd door het moderamen en de overige ambtsdragers:

NaamAmbtE-mailGooijer-Tamaëla, SeliPastoraal ouderling (K5)stamaela@live.nl
Jong-Horst, Luanne dePastoraal ouderling (K1)luannedejong@live.nl
VACANTPastoraal ouderling (K3)
Klinkspoor, DorothéePastoraal ouderling (ouderen)df.klinkspoor@ziggo.nl
Koren – Houtman, HannekePastoraal ouderling (K4)joannakoho@live.nl
VACANTPastoraal ouderling
Broekstra, GerardDiakenbroekstra.gerard@gmail.com
Broere, AnnemiekeDiakenfam.broere@hotmail.com
Honing, RonnyDiakenronny.honing@ziggo.nl

 

Notulist: Vos-Breel, Marianne, m.vosbreel@gmail.com

Voor ondersteuning van het pastorale team zijn de volgende pastoraal werkers aangesteld:

NaamTelefoonE-mailHoning-Boerhout, Janny035-5262586 / 06-38345255jhoningboerhout@gmail.com
Koren, Dik035-5230264 / 06-42110628dpk49@live.nl

 

Voor de coördinatie van het jeugdwerk is aangesteld:

NaamTelefoonE-mailSanders, José06-29738333jeugdwerkkruiskerk@gmail.com