Kerkenraad en Moderamen


De wijkkerkenraad is het bestuur van de gemeente Kruiskerk. De wijkkerkenraad bestaat uit de predikant, pastorale en bestuurlijke ouderlingen en diakenen. Pastorale ouderlingen vormen samen met de predikant het ‘Pastoraat’ dat verantwoordelijk is voor de geestelijke verzorging van de gemeenteleden. Naast deze ambtsdragers kunnen pastoraal medewerkers worden aangesteld. Zij maken echter geen deel uit van de kerkenraad. De bestuurlijk ouderlingen zijn de voorzitter, de scriba en de kerkrentmeester(s).

Het moderamen wordt gevormd door de predikant, de bestuurlijk ouderlingen, een afgevaardigde pastoraal ouderling en een afgevaardigde diaken. Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de gemeente:

Naam Ambt Telefoon
E-mail
Drooger, Koos Voorzitter Kerkenraad 06-4201 8714 voorzitter@kruiskerk.info
Vries, Robert de Scriba 06-1812 1890 scribahuizen@gmail.com
Vries, Geertje de Predikant (consulent) 06-2555 0285 geertje.devries@protestantshuizen.nl
Toornstra, Klaas Kerkrentmeester 06-1245 6484 k.toornstra@planet.nl
VACANT Pastoraal ouderling (K-2)
Kranenburg, Ronald Diaken 06-3882 2926 info@kranenburg-management.nl

 

De kerkenraad wordt gevormd door het moderamen en de overige ambtsdragers:

Naam Ambt Telefoon
E-mail
Gooijer-Tamaëla, Seli Pastoraal ouderling (K5) 06-5373 7980 stamaela@live.nl
Jong-Horst, Luanne de Pastoraal ouderling (K1) 06-4606 8493 luannedejong@live.nl
VACANT Pastoraal ouderling (K3)
Klinkspoor, Dorothée Pastoraal ouderling (ouderen) 06-1265 5480 df.klinkspoor@ziggo.nl
VACANT Pastoraal ouderling (K4)
VACANT Pastoraal ouderling (K2)
Broekstra, Gerard Diaken 06-1509 3056 broekstra.gerard@gmail.com
Broere, Annemieke Diaken 06-4500 9141 fam.broere@hotmail.com
Honing, Ronny Diaken 06-2260 8538 ronny.honing@ziggo.nl

 

Notulist: Vos-Breel, Marianne, m.vosbreel@gmail.com

Voor ondersteuning van het pastorale team zijn de volgende pastoraal werkers aangesteld:

Naam Telefoon E-mailHoning-Boerhout, Janny 035-5262 586 / 06-3834 5255 jhoningboerhout@gmail.com
Koren, Dik 035-5446 463 / 06-4211 0628 dpk49@live.nl
Koren-Houtman, Hanneke 06-4101 3971 joannakoho@live.nl

 

Voor de coördinatie van het jeugdwerk is aangesteld:

Naam Telefoon E-mailSanders, José 06-29738333 jeugdwerkkruiskerk@gmail.com