Kerkenraad Kruiskerk

De wijkkerkenraad is het bestuur van de gemeente Kruiskerk. De wijkkerkenraad bestaat uit de predikant, pastorale en bestuurlijke ouderlingen en diakenen. Pastorale ouderlingen vormen samen met de predikant het ‘Pastoraat’ dat verantwoordelijk is voor de geestelijke verzorging van de gemeenteleden. Naast deze ambtsdragers kunnen pastoraal medewerkers worden aangesteld. Zij maken echter geen deel uit van de kerkenraad. De bestuurlijk ouderlingen zijn de voorzitter, de scriba en de kerkrentmeester(s).

De wijkkerkenraad is met ingang van 28-11-2021 als volgt samengesteld:

Naam Ambt Telefoon
E-mail

Drooger, Koos Voorzitter Kerkenraad 06-4201 8714 jdrooger@kpnmail.nl
Vries, Robert de Scriba 06-1812 1890 scribahuizen@gmail.com
Vacant Bestuurlijk ouderling, aankomend scriba
Oor – Van der Molen, Marianne Bestuurlijk ouderling 06-1001 1656 marianne@familieoor.com
Ds. E.A. Gruteke – Vissia,
Elsbeth
Predikant 06-51785459/
035-6217951
elsbeth.gruteke@eo.nl
Vacant Kerkrentmeester 1
Vacant Kerkrentmeester 2
Jong-Horst,  Luanne de Pastoraal ouderling (K-1) 06-4606 8493 luannedejong@live.nl
Vacant Pastoraal ouderling (K-2)
Honing-Boerhout, Janny Pastoraal ouderling (K-3) 035-5262 586 / 06-3834 5255 jhoningboerhout@gmail.com
Vacant Pastoraal ouderling (K-4)
Vacant Pastoraal ouderling (K-5)
Honing, Ronny Diaken 1 06-2260 8538 ronny.honing@ziggo.nl
Schoneveld, Kees-Jan Diaken 2 06-2322 9228 keesjanschoneveld@gmail.com

Notulist: Vos-Breel, Marianne, m.vosbreel@gmail.com

 

Voor ondersteuning van het pastorale team zijn de volgende pastoraal werkers aangesteld:

Naam Telefoon E-mail

Koren, Dik 035-5446 463 / 06-4211 0628 dpk49@live.nl
Koren-Houtman, Hanneke 06-4101 3971 joannakoho@live.nl

 

Voor ondersteuning van het diaconale team is de volgende diaconaal medewerker aangesteld:

Naam Telefoon E-mail

Brugge, Jantineke 035-526 7410 jantineke@kpnmail.nl

 

Voor de coördinatie van het jeugdwerk is aangesteld:

Naam Telefoon E-mail

Sanders, José 06-29738333 jeugdwerkkruiskerk@gmail.com