In onze tijd

Foto: Eduardo Mueses; licentie: CC BY-NC-ND 2.0

In Christelijk Weekblad las ik een tijd geleden, naar aanleiding van woorden van de schrijver C.S. Lewis het volgende.

“God heeft geen tijdprobleem. Hij heeft voor iedereen een eeuwigheid tijd. God kent een menselijk gesproken eeuwig nu. Er is voor Hem geen eerder en later. Hij wordt niet ouder. God is. Neem een oneindig blad papier en teken daar ergens een lijn op. De lijn is de tijd. Wij bewegen ons als puntjes op die lijn. En we kunnen maar één kant op. God is als dat witte papier: overal is Hij. Voor de schepping, na de jongste dag, bij jouw geboorte en bij jouw sterven.
Op het moment dat je in dit licht grote vragen gaat stellen kom je erachter dat wij ver boven onze macht praten. Geloven we omdat we uitverkoren zijn, of zijn we uitverkoren omdat we geloven? Waar is het verschil voor de Eeuwige? Wij kunnen de waarheid niet overzien. Wij moeten het doen met de streepjes licht die in onze tijd over de waarheid vallen. Lewis heeft zich nooit tegen of voor een bepaalde kerkrichting uitgesproken. Waarschijnlijk omdat hij in Gods licht onze klein-menselijkheid zag.”

Persoonlijk zou ik willen aanvullen/benadrukken dat ik het groots en indrukwekkend vind dat God, boven alle tijd en ruimte, tegelijk zorgzaam persoonlijk ingaat op mijn tijd en ruimte, elke dag, elk uur, elk ogenblik. “Zie, Ik ben met je, alle dagen…”.

ds. Gert Oostermann

‘Vraag om hulp’: aanbidding en gebed Generation Praise

Zondag 24 februari is de jaarlijkse Worship & Prayer Night van Generation Praise. In de Zenderkerk is die avond veel ruimte voor aanbidding met de GP-band en gebed samen met het team van de Kruiskerk. Thema is: vraag om hulp. Kom ook! Aanvang 19.00 uur.

Als het voorjaar komt…

Foto: Shirley de Jong; licentie: CC BY-NC 2.0

Na zo’n kwakkelwinter heb ik er weer zin in. De dagen beginnen langer te worden, oplopende temperaturen. Straks weer zonder jas. Het voorjaar komt er aan. Althans, het is nog vroeg, de winter is nog niet voorbij. Maar de voorboden zijn er. De sneeuwklokjes hebben hun beste tijd zelfs al weer gehad. In de bermen langs de weg in ons dorp beginnen de krokussen te ontluiken en over een paar weken nemen de narcissen het over. Logisch dat het voorjaar vaak blij maakt. Al dat stromende, ontluikende, prille leven, knoppen die op het punt staan te ontwaken, dat doet wat met je.

Lees verder

Studie Christenen voor Israël

Op woensdag 13 februari is er in Huizen een studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt, is de terugkeer van de Joden naar het beloofde Land. De bijeenkomst is bij Pinkstergemeente de Fontein, Keizer Ottolaan 1 in Huizen, aanvang 20.00 uur, en toegang is gratis.

Lees verder

Α en Ω: Alpha en Omega

De Alpha en de Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. In onze geloofstraditie worden deze letters gebruikt om aan te geven dat de Here God aan het begin en aan het einde staat van alle tijden en van ons leven (zie onder meer Openbaring 22:13).

In de symboliek, zoals op een liturgisch gewaad of op een omslag van de Bijbel, worden die letters vaak geplaatst, verbonden door een combinatie van de Griekse letters Ρ (rho) en Χ (chi), de beginletters van de naam Christus (Christogram).

‘Mijn tijden zijn in Uw hand’, zegt David in Psalm 31. Daar gaat veel vertrouwen van uit. Zo eindigt Psalm 121 met ‘de Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid’. Als we in dat vertrouwen het nieuwe jaar 2019 tegemoet gaan, vinden we houvast, betrouwbare leiding. De Heer zal voorzien.

ds. Gert Oostermann

Foto: Sharon Tate Soberon (ongewijzigd); licentie: CC BY-ND 2.0