Op weg naar Pasen

Pasen straalt van overwinning, grenzeloos leven. De top van de berg. Maar wie de top wil bereiken, zal door het dal moeten. Bij het dal hoort Getsémané. Jezus ging en ging voor. Over ruim een week begint de Stille Week. Bezinnend bij de lijdensweg van Jezus, kruis-dragen. Donker is het dal in vergelijking met de top van de berg in het licht. Moeilijk begaanbaar. Mensen aan de kant, uitgeblust, verwijtend wijzend naar elkaar. Iemand die lijkt op de barmhartige Samaritaan wijst naar de top van de berg. Oh ja, zo kom ik verder. Je zou anders nog verdwalen. Steeds merk ik, als ik verder ga, dat er al voetstappen staan. Hij is mij voorgegaan. Godzijdank, ik zit niet op doodlopend spoor. De voet van de berg nadert. Langzaam volgt de beklimming. Hier wordt niet naar diploma’s gevraagd, naar oorkondes gekeken. Geen bonus helpt mij – trekt me eerder terug. Ik moet zelf gaan. Naar boven kijkend begin ik de contouren te ontdekken van een kruis. Lichter lijkt dan te worden wat ik nog moet gaan, minder zwaar. Niets hoef ik te bewijzen. Elke rekening is hier vereffend.

Ds. Gert Oostermann

HuizenZingt met Gospelkoor El Shaddai

Op zondag 31 maart om 18.50 uur is gospelkoor El Shaddai te gast bij Huizen Zingt in de Kruiskerk. El Shaddai is onder meer bekend van hun uitvoeringen van The Young Messiah, van Tom Parker. Het koor uit Lopik staat onder leiding Leon van Veen. Spreker is de bekende ds. Paul Visser uit Amsterdam en organist voor samenzang is Bert Moll. De toegang is vrij; er is een collecte om de onkosten te dekken.

Een nieuw begin (?)

Kun je in de aanloop naar Pasen een nieuw begin maken? Hoe, waarmee dan? Stel dat je gevraagd wordt: mogen gevangenen, ook criminelen, van jou een tweede kans krijgen, als ze vrij komen? Al gauw gaat het dan over vooroordelen, beeldvorming.

Lees verder

Dubbele Generation Praise op 31 maart

Op 31 maart om 16.00 uur staat de jaarlijkse Kids’ Special van Generation Praise op het programma. Vorige jaar waren er zo’n 250 kinderen die samen met hun ouders een geweldige middag beleefden  met zang, muziek en poppenspel, en alles tot eer van God. Dit jaar verzorgt Carla Vis een theatersketch. Alles wordt zoals gebruikelijk omlijst door de Generation Praise-band.

Maar op verzoek van veel vaste bezoekers van de ‘gewone’ GP-avonden is er 31 maart ook een extra bijeenkomst gepland. Alle apparatuur staat er toch en de GP-band heeft er zin in. De avond krijkgt de vorm van een sign-in: er is dus geen spreker, maar we zingen veel bekende nummers, vol aanbidding.

Wees welkom om 16.00 uur voor de Kids’ Special en om 19.00 uur voor de Sing-in, beide in de Zenderkerk.

Veertigdagentijd

De aanlooptijd naar Pasen, 40 dagen voorbereiding gedurende 6 weken, begint vandaag. Aswoensdag is het, de dag die de ommekeer inluidt, na alle gekkigheid van het vooral in onze zuidelijke streken populaire carnaval. Met name in de Rooms Katholieke traditie wordt vandaag een askruisje gehaald in de kerk, waarbij op het voorhoofd met as een kruisje getekend wordt. Enerzijds om een mens te bepalen bij de vergankelijkheid van dit aardse leven, anderzijds om er een periode mee in te luiden van bezinning en inkeer. De liturgische kleur in de kerk verandert vanaf komende zondag in paars. De kleur die past bij die bezinning en inkeer.

Naast Veertigdagentijd wordt deze periode ook wel Vastentijd genoemd. Een bezinnende vraag die hierin op weg kan helpen komt uit het boek ‘Hij nam het kruis en ging…’: wanneer heb jij een vorm van geweld gebruikt om de wereld ietsje beter te maken? Werkte dat? Een citaat daarbij: “Als wij tegenwerken, zinken wij. Als wij ons overgeven, staan wij op. U bent een groot God en we prijzen U”.

Ds. Gert Oostermann