Kerkdiensten in de maand juni

Gelet op de oproep van overheidswege om kerkdiensten zoveel mogelijk digitaal uit te zenden is ervoor gekozen om in de maand juni alle diensten te houden in de Oosterlichtkerk. Het betreft gezamenlijk diensten, die op de gebruikelijk manier worden uitgezonden via KerkTV. Verdere berichtgeving zal volgende week in Verbinding te lezen zijn.

De regiegroep en de voorzitters van de wijkkerkenraden.

Met vriendelijke groet, Koos Drooger.

Collectebonnen

Collectebonnen gebruiken voor de collectes?

Als u een bijdrage wilt geven voor een collecte, kunt u geld overmaken op de bankrekeningen of via Givt. Maar u kunt ook uw collectebonnen gebruiken. Hoe dan? U kunt uw collectebonnen in een envelop stoppen en deze envelop in de brievenbus van één van onze kerken doen, bijvoorbeeld als u toch ‘een frisse neus’ wilt halen. U kunt op of in de envelop ook de bestemming vermelden, bijvoorbeeld diaconie algemeen of speciaal doel; kerk & gemeente algemeen of specifieke wijkkerk. Als u geen bestemming vermeldt, dan gaat 55% naar de diaconie en 45% naar kerk & gemeente. Dat was de gemiddelde verdeling in 2019.
Wij hopen dat deze mogelijkheid het u (nog) gemakkelijker maakt bij te dragen aan de collectes en dat hierdoor de inkomsten uit collectes zoveel mogelijk op peil blijven.

U kunt de uitvoerende van uw wijk direct benaderen voor collectebonnen:

GHK   Gerrit-Jan v.d. Bosch     tel 06-8013 4679
mail: gengvandenbosch@me.com
KK      Klaas Toornstra          tel 06-1245 6484
mail: kerkrentmeester@kruiskerk.info
OLK    Arnold de Visser         tel 06-1259 8152
mail: a.devisser@ziggo.nl
U geeft daarbij aan welke bonnen u wilt ontvangen: € 0,50; € 1 en € 2 en het aantal van elk.

Kings Kids

Kindernevendienst ‘Kings Kids’
Door het jeugdwerk van de Protestantse Kerk (JOP) is materiaal ontwikkeld om thuis met kinderen en tieners te vieren. Via deze link https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-zijn-met-kinderen-jongeren-in-tijden-van-coronavirus is het materiaal te vinden.
Andere inspirerende sites zijn: https://www.geloventhuis.nl en https://www.creatiefkinderwerk.nl

Psalm 91:2

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik, Psalm 91:2.
De afgelopen dagen zijn we allemaal stilgezet. Meer dan ooit voelen we hoe we in ons leven afhankelijk zijn van God. De maatregelen die we massaal treffen, om er voor te zorgen, dat het coronavirus, zich zo min mogelijk verspreid, raakt mensen. De wereld om ons heen wordt stiller, maar daar ligt ook een kans. Er ontstaat ruimte voor meer aandacht voor God en elkaar. We hopen dat in die stilte steeds meer mensen mogen ontdekken dat er een God is die van ze houdt en voor ze zorgt. Dat we, door alles heen, weten dat we veilig zijn.
Als u hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met Hanneke Koren tel. 035-5446463 of 06 41013971.

Palmpasen

Palmpasen thuis en samen

Zondag 5 april is het Palmpasen. Voor veel kinderen en volwassenen elk jaar een feest in de kerk. Een vrolijke optocht van mooi versierde stokken met broodhaantjes erop! Heel jammer is het dat we dit jaar niet samen in de kerk dit feest kunnen vieren. Maar het feest gaat tóch door. In de bijlage: Palmpasen thuis vinden jullie een handreiking om thuis Palmpasen te vieren en een mooie palmpaasstok te maken. Ook het verhaal uit de bijbel staat erin. Om samen te kunnen vieren vragen we iedereen om een foto te maken van je palmpaasstok en deze voor donderdag 2 april op te sturen naar het mailadres oosterlichtkerk@gmail.com. Daar worden de foto’s verzameld en op een website gezet waar iedereen ze kan bekijken. Die website is http://bit.ly/palmpasenpgh. Zo is het toch een optocht! We hopen dat veel van jullie meedoen!