Kings Kids

Kindernevendienst ‘Kings Kids’
Door het jeugdwerk van de Protestantse Kerk (JOP) is materiaal ontwikkeld om thuis met kinderen en tieners te vieren. Via deze link https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-zijn-met-kinderen-jongeren-in-tijden-van-coronavirus is het materiaal te vinden.
Andere inspirerende sites zijn: https://www.geloventhuis.nl en https://www.creatiefkinderwerk.nl

Psalm 91:2

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik, Psalm 91:2.
De afgelopen dagen zijn we allemaal stilgezet. Meer dan ooit voelen we hoe we in ons leven afhankelijk zijn van God. De maatregelen die we massaal treffen, om er voor te zorgen, dat het coronavirus, zich zo min mogelijk verspreid, raakt mensen. De wereld om ons heen wordt stiller, maar daar ligt ook een kans. Er ontstaat ruimte voor meer aandacht voor God en elkaar. We hopen dat in die stilte steeds meer mensen mogen ontdekken dat er een God is die van ze houdt en voor ze zorgt. Dat we, door alles heen, weten dat we veilig zijn.
Als u hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met Hanneke Koren tel. 035-5446463 of 06 41013971.

Palmpasen

Palmpasen thuis en samen

Zondag 5 april is het Palmpasen. Voor veel kinderen en volwassenen elk jaar een feest in de kerk. Een vrolijke optocht van mooi versierde stokken met broodhaantjes erop! Heel jammer is het dat we dit jaar niet samen in de kerk dit feest kunnen vieren. Maar het feest gaat tóch door. In de bijlage: Palmpasen thuis vinden jullie een handreiking om thuis Palmpasen te vieren en een mooie palmpaasstok te maken. Ook het verhaal uit de bijbel staat erin. Om samen te kunnen vieren vragen we iedereen om een foto te maken van je palmpaasstok en deze voor donderdag 2 april op te sturen naar het mailadres oosterlichtkerk@gmail.com. Daar worden de foto’s verzameld en op een website gezet waar iedereen ze kan bekijken. Die website is http://bit.ly/palmpasenpgh. Zo is het toch een optocht! We hopen dat veel van jullie meedoen!

Kerkdiensten

Op 23 maart (gisteren) werd duidelijk dat er t/m 31 mei geen reguliere kerkdiensten mogen plaatsvinden. Dat is heftig. Juist in deze tijd wil je elkaar ontmoeten. In samenspraak met de PGH predikanten, onze preekvoorziener (Frank Horst), de AK en de wijkkerkenraden gaan we proberen goede alternatieven te vinden. We houden u op de hoogte.

In deze zelfde periode zijn ook alle vergaderingen niet toegestaan. We zullen andere methoden en middelen aanwenden om pastoraal, diaconaal en bestuurlijk, actief te blijven.

Jeugdwerk

Coördinatie jeugdwerk

De kerkenraad is verheugd te kunnen melden dat José Sanders bereid is gevonden om de coördinatie van het jeugdwerk in onze gemeente op zich te nemen. Daarnaast is zij ook bereid de contacten met de jeugdouderlingen van de andere PGH-wijkgemeenten te gaan onderhouden en het contact met onze jeugdwerker Miriam Bierhaus. Desgewenst zal José de vergaderingen van de kerkenraad bezoeken voor het onderwerp ‘Jeugdwerk’. De kerkenraad wenst haar sterkte en Gods zegen met dit belangrijke werk en zal waar nodig haar ondersteuning bieden.