KerkTV in de Kruiskerk

De kerkenraad nam zich voor KerkTV aan te schaffen, zo lieten wij onlangs weten, echter onder 2 belangrijke voorwaarden. De financiële toezeggingen voor de aanschaf moesten dekkend zijn én er moest voldoende uitbreiding komen van ons Multimediateam voor de bediening.
Aan beide voorwaarden is inmiddels voldaan, waar we blij en dankbaar voor zijn, omdat we hiermee verwachten aan een belangrijke behoefte te voldoen met als doel de onderlinge betrokkenheid te bevorderen en iedereen in de gelegenheid te brengen de erediensten mee te beleven.
Recent kon de kerkenraad dus groen licht geven voor de aanschaf van KerkTV. Het totale budget van € 6.000 is vrijwel toegezegd en ook hebben zich voldoende multimediavrijwilligers opgegeven.
In het CvK is het plan besproken en heeft men aangegeven geen bezwaar te hebben. Ook de Algemene Kerkenraad (AK) is geïnformeerd. De AK heeft zich achter het besluit van het CvK geschaard.
Ook in de regiegroep voor de online PGH-diensten (waarin de beide predikanten en de voorzitter van de WKR Kruiskerk zitting hebben) is dit initiatief van de Kruiskerk besproken.
De opdracht is inmiddels aan het bedrijf Dienstmeekijken.nl verleend. In de komende weken zal er gewerkt worden aan de installatie. Zodra de apparatuur is geïnstalleerd zal er door het Multimediateam proefgedraaid worden.
De eerste uitzending staat gepland op 5 juli. Dan kunt u onze eredienst bekijken via kerkdienstgemist.nl. Onze kerkradio blijft ook via deze site te beluisteren voor hen die geen gebruik kunnen of willen maken van KruiskerkTV.
Eind deze maand informeren wij u waar u KruiskerkTV op de site van kerkdienstgemist.nl kunt vinden.
Wij zijn zeer verheugd en dankbaar dat dit medium binnen onze gemeente mogelijk is geworden door onze gemeenteleden. Wij hopen dat KruiskerkTV een positieve bijdrage mag leveren aan het samen kerk-zijn in deze tijd, omdat dat niet altijd makkelijk is.
Mocht u vragen hebben, financieel willen bijdragen en/of u willen aanmelden voor het Multimediateam, neem dan  contact op met Klaas Toornstra, tel. 06 12 45 64 84, e-mail: kerkrentmeester@kruiskerk.info.

De kerkenraad.

Kerkdiensten in de maand juni

Gelet op de oproep van overheidswege om kerkdiensten zoveel mogelijk digitaal uit te zenden is ervoor gekozen om in de maand juni alle diensten te houden in de Oosterlichtkerk. Het betreft gezamenlijk diensten, die op de gebruikelijk manier worden uitgezonden via KerkTV. Verdere berichtgeving zal volgende week in Verbinding te lezen zijn.

De regiegroep en de voorzitters van de wijkkerkenraden.

Met vriendelijke groet, Koos Drooger.

Collectebonnen

Collectebonnen gebruiken voor de collectes?

Als u een bijdrage wilt geven voor een collecte, kunt u geld overmaken op de bankrekeningen of via Givt. Maar u kunt ook uw collectebonnen gebruiken. Hoe dan? U kunt uw collectebonnen in een envelop stoppen en deze envelop in de brievenbus van één van onze kerken doen, bijvoorbeeld als u toch ‘een frisse neus’ wilt halen. U kunt op of in de envelop ook de bestemming vermelden, bijvoorbeeld diaconie algemeen of speciaal doel; kerk & gemeente algemeen of specifieke wijkkerk. Als u geen bestemming vermeldt, dan gaat 55% naar de diaconie en 45% naar kerk & gemeente. Dat was de gemiddelde verdeling in 2019.
Wij hopen dat deze mogelijkheid het u (nog) gemakkelijker maakt bij te dragen aan de collectes en dat hierdoor de inkomsten uit collectes zoveel mogelijk op peil blijven.

U kunt de uitvoerende van uw wijk direct benaderen voor collectebonnen:

GHK   Gerrit-Jan v.d. Bosch     tel 06-8013 4679
mail: gengvandenbosch@me.com
KK      Klaas Toornstra          tel 06-1245 6484
mail: kerkrentmeester@kruiskerk.info
OLK    Arnold de Visser         tel 06-1259 8152
mail: a.devisser@ziggo.nl
U geeft daarbij aan welke bonnen u wilt ontvangen: € 0,50; € 1 en € 2 en het aantal van elk.

Kings Kids

Kindernevendienst ‘Kings Kids’
Door het jeugdwerk van de Protestantse Kerk (JOP) is materiaal ontwikkeld om thuis met kinderen en tieners te vieren. Via deze link https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-zijn-met-kinderen-jongeren-in-tijden-van-coronavirus is het materiaal te vinden.
Andere inspirerende sites zijn: https://www.geloventhuis.nl en https://www.creatiefkinderwerk.nl

Psalm 91:2

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik, Psalm 91:2.
De afgelopen dagen zijn we allemaal stilgezet. Meer dan ooit voelen we hoe we in ons leven afhankelijk zijn van God. De maatregelen die we massaal treffen, om er voor te zorgen, dat het coronavirus, zich zo min mogelijk verspreid, raakt mensen. De wereld om ons heen wordt stiller, maar daar ligt ook een kans. Er ontstaat ruimte voor meer aandacht voor God en elkaar. We hopen dat in die stilte steeds meer mensen mogen ontdekken dat er een God is die van ze houdt en voor ze zorgt. Dat we, door alles heen, weten dat we veilig zijn.
Als u hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met Hanneke Koren tel. 035-5446463 of 06 41013971.