Zondag 22 september eerste Generation Praise

Op zondagavond 22 september gaat Generation Praise weer van start. God lofprijzen via zang en muziek en luisteren naar zijn woord, dit seizoen onder het thema ‘Grow’. Wat niet groeit, gaat dood. Ook geloof. Maar wat kun je zelf doen om in je geloof te groeien? Tijdens de 8 inspirerende GP-avonden gaan verschillende sprekers daar op in.

De eerste spreker is Karim Landoulsi en hij behandelt het thema ‘Grow by worship’, groeien door aanbidding. In het dagelijks leven is Karim social werker met focus op jongeren bij de Koraalgroep in Reek en Boxtel. Maar hij is ook al jarenlang een zeer gewaardeerde spreker tijdens christelijke conferenties en in kerken en gemeenten.

Zoals altijd om 19.30 uur in de Zenderkerk aan de Borneolaan. En net als vorig seizoen is er na afloop van GP gelegenheid om voor je te laten bidden. We zijn blij dat mensen vanuit onze eigen Protestantse Gemeente onze Hervormde broers en zussen hierbij kunnen ondersteunen.

Afscheid familie Oostermann

Vanmiddag nam onze wijkgemeente afscheid van predikant ds. Gert Oostermann. Als afsluiting van de samenkomst zongen we de familie Oostermann Gods zegen toe voor de komende jaren in Zevenbergen. Vaya con Dios.

A Dieu

Foto van ds. Gert Oostermann tijdens de dienst van Pinksteren 2015

“Ga met God”, betekent dat. Van harte toegewenst! Op 1 augustus staat onze verhuizing gepland naar de pastorie van de Hervormde Gemeente Zevenbergen. En op zondag 1 september hoop ik velen van u en jullie nog te zien bij de afscheidsdienst, ‘s middags om 15.00 uur in de Kruiskerk.

Vrede en alle goeds! De laatste woorden op deze plaats zijn van Dietrich Bonhoeffer: “Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker de scheiding. Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering in stille vreugd.” Want, zegt hij: “Alleen de liefde behoedt ons voor vergeten.”

ds. Gert Oostermann

Geloven in meer dan je denkt

“Meer heb ik niet”, zei ze. Een kruikje olie was alles wat ze in huis had. Daarna werd ze aangeraakt, door een inspirerende oproep van de Godsman Elisa. Er bleek meer olie dan ze voor mogelijk had gehouden. Nieuwe toekomst bood het voor haar als weduwe en voor haar kinderen. Afgelopen zondag (23 juni 2019) ging het in de kerkdienst over dit wonderbare bericht uit de Bijbel, uit 2 Koningen 4.

Lees verder

Perichorese

Perichorese? Wat is dat nou weer voor een woord? Wikipedia zegt:

“Perichorese is een metafoor waarmee de samenhang van de drie personen binnen de Drie-eenheid wordt omschreven. Het geeft weer dat de drie personen Vader, Zoon en Heilige Geest elkaar zodanig doordringen dat zij een gezamenlijke natuur hebben.”

Komende zondag is het Drie-eenheidszondag (Latijn: Trinitatis). Want zo maakt de Here God zich kenbaar aan ons, als Vader, Zoon en Heilige Geest, als ‘drie in één’. Met dat woord perichorese wordt de innige verbondenheid van de Drie-eenheid aangeduid. Het komt van twee Griekse woorden: peri = rond en chorein = dansen. Ronddansen dus! De rondedans straalt vreugde uit, verbondenheid.

Misschien is het niet gek om je voor te stellen dat Vader, Zoon en Heilige Geest in heilige liefdevolle verbondenheid en met hemelse vreugde een intense rondedans gaande houden, waar heel de schepping (ook wij) bij uitgenodigd wordt om mee te doen. Totdat God alles in allen zal zijn en de vreugdedans nooit meer eindigt.

In het Nieuwe Liedboek twee mooie liederen hierbij: lied 706 ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest…’ (bekijk een Nederlandse en een Engelse uitvoering). En lied 839 ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon…’ (zie deze uitvoering).

Drie-eenheidszondag: maken we een rondedans in de kerk? David danste voor de ark uit, vertelt de Bijbel (2 Samuël 6:14). Overigens, niet alleen hij, maar het hele huis van Israël (vers 5). In de berijmde versies van de Psalmen wordt er wat afgedanst (87:4, 149:2). Drie-eenheidszondag is er een uitgelezen zondag voor.