Kerkdienst PGH via Kerktv

Zondag 22 maart zal ds Geertje de Vries voorgaan in een gezamenlijke kerktv viering van de Protestantse gemeente Huizen. De viering zal worden uitgezonden via kerktv Oosterlichtkerk. https://kerkdienstgemist.nl/stations/664-Oosterlichtkerk-in-Huizen In een kleine kring van ambtsdrager en enkele gemeenteleden zal een viering worden gehouden, die rechtstreeks wordt uitgezonden. U kunt deze viering ook achteraf bekijken.
Joost Veerman en Palle Fuhr Jørgensen zullen het geheel muzikaal begeleiden. Meer info over deze viering volgt en kunt u lezen in onze nieuwsbrieven.

Corona

Het corona-virus en de kerkdiensten

Om de verspreiding van het corona-virus te beperken worden ingrijpende maatregelen genomen. De overheid adviseert alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als het om kerkdiensten gaat. De wijkkerkenraden van de Oosterlichtkerk, de Kruiskerk en de Goede Herder Kerk hebben daarom besloten, na afstemming in de Algemene Kerkenraad, de kerkdiensten van zondag 15 maart en van zondag 22 maart niet door te laten gaan.

De wijkkerkenraden hebben dit ingrijpende besluit weloverwogen, maar met pijn in het hart, genomen. Kerkdiensten horen immers altijd door te gaan. Juist ook in tijden van crisis. Toch volgen de wijkkerkenraden nu het advies van overheid, omdat de gezondheid van de gemeenteleden voorop staat en verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Op zondag 15 maart zal de EO om 9.30 via de televisie (NPO2) een korte meditatie uitzenden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die niet door gaan. Ds. René de Reuver (scriba van de Generale Synode) zal de meditatie verzorgen. De wijkkerkenraden roepen u op deze uitzending te gaan volgen en hopen dat we als gemeente, samen met vele anderen in Nederland, door deze uitzending gesterkt zullen worden in ons geloof.

Als er weer aanleiding is om u vanwege het corona-virus, de kerkdiensten en het gemeenteleven van nieuwe informatie te voorzien, zullen de wijkkerkenraden opnieuw een bericht rondsturen.

Pastoraal bericht

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, hebben we besloten de kerkdiensten komende zondagen in Protestants Huizen niet door te laten gaan. Dit in aansluiting bij de landelijke richtlijn van 12 maart. Het motto is: “better safe than sorry”. Liever nu voorzichtig dan later spijt. Zoiets besluit je met pijn in het hart. Er waren voorbereidingen voor een jeugddienst. Mensen leven iedere week toe naar het samenkomen in het huis van God. Gebed, lied en woord doen velen goed. Ook de onderlinge ontmoeting en bemoediging zijn broodnodig. We gunnen het onszelf, elkaar en de wereld. En we gunnen het God – dat de lofzang gaande wordt gehouden. Alain Verheij wees er in Trouw op dat quarantaine – afzondering – veertigdagen betekent. De vastentijd waarin we naar het feest van Pasen toeleven is een tijd van inkeer, een tijd van verwachting en hoop op het feest van Pasen. ‘Kalm blijven, met compassie omzien naar anderen én voor alles het koninkrijk van God zoeken’, dat is de opdracht van de kerk in moeilijke tijden (aldus www.joelnews.org). We blijven kalm en dragen elkaar op aan de hoede van de Eeuwige.

Ben je bezorgd, heb je vragen of wil je iets kwijt, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Predikanten PGH – Richtsje Abma en Geertje de Vries

 

God van liefde en trouw

We zijn opgeschrikt door een ziektevirus

dat zorgt voor angst.

We moeten zondag de kerkdienst missen,

maar willen niet ophouden U te eren en te dienen,

elkaar te bemoedigen en aan U toe te vertrouwen.

We danken U voor deskundige mensen en hun wijsheid.

Wij dragen aan U op allen die in spanning zitten,

vanwege hun gezondheid en medische onderzoeken:

wilt u hen dragen dag en nacht.

We bidden ook voor zorgpersoneel

en allen van wie in deze tijd extra veel gevraagd wordt.

Bovenal bidden wij om het geschenk van uw Geest,

kalmerende gids, vonk van verbinding, warmte in ons hart.

Met een beroep op Jezus Christus, Heer van uw kerk. Amen.

 

Uit de Algemene Kerkenraad

In Verbinding, editie 465, heeft u kunnen lezen dat een 7 leden tellende commissie Visie in februari van start zou gaan. Deze commissie Visie heeft vanuit de Algemene Kerkenraad de opdracht gekregen voor de zomer 2020 een Visie 2025 te vormen voor de Protestantse Gemeente Huizen. Inmiddels zijn de namen bekend wie in deze commissie participeren.

De commissie zal een parallel traject doorlopen naast en in overleg met de commissie Vastgoed. Wij wensen de commissie Visie een vruchtbare samenwerking toe! De geluiden vanuit de eerste vergadering geven aan dat er in een goede sfeer wordt gewerkt.

Voorzitter AK.

Coronavirus

Het Coronavirus ontsnapt niet aan onze aandacht. Het moderamen besprak de consequenties van de landelijke berichtgeving, zowel van het RIVM als van de PKN. In principe volgen we de richtlijnen van de PKN. In het algemeen geldt:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Handen schudden

Gemeenteleden nemen genoemde hygiënerichtlijn in acht en kunnen het schudden van handen beperken. Het moderamen stelt voor dat de eerste ouderling en de voorganger over onderlinge omgang een afspraak maken vóór aanvang van de dienst.

Heilig Avondmaal 15 maart

De diaconie probeert losse bekertjes te verkrijgen, zodat we niet uit 1 beker drinken. Het uitspreken van de vredeswens kan gepaard gaan met oogcontact en een lichte hoofdknik.

Tot slot

Het doorgeven van collectezakken vormt geen risico. Het bezoekwerk kan normaal voortgang vinden met inachtneming van de gewone hygiëne.

Bericht 1 maart 2020

Vanuit de kerkenraad

Met vreugde maakt de wijkkerkenraad bekend dat de beroepingscommissie zal bestaan uit 10 leden. De namen zijn binnen de gemeente bekend en mogen in verband met privacywetgeving niet vermeld worden op de website. Acht commissieleden komen uit de Kruiskerk en daarnaast een afgevaardigde vanuit de AK en een gemeentelid uit de Oosterlichtkerk . Zij zullen binnenkort starten met hun werkzaamheden en wij wensen hen daarbij Gods onmisbare zegen. De profielschets die als input dient voor de beroepingscommissie is goedgekeurd door de kerkenraad en langs deze weg danken wij de commissieleden voor hun verrichte arbeid.

Catechisatie groep 7/8

In november en januari hebben de kinderen van groep 7 en 8 catechisatie gehad samen met de kinderen van de Goede Herderkerk.
De catechisatie voor deze kinderen is ingesteld als voorbereiding op het avondmaal. Na een seizoen catechisatie kunnen kinderen vanaf groep 7 het avondmaal mee vieren, voor het eerst tijdens de viering op Goede Vrijdag.
Om met de kinderen goed na te denken over het avondmaal is er nog 2 keer een speciale catechese tijdens de kindernevendienst. Gerda Broekstra zal samen met Linda de Haan met de kinderen ingaan op het avondmaal. Dit is tijdens de kindernevendienst van 8 en 29 maart. We hopen de kinderen dan te zien!