werkgroep Kunst in de Kerk

Ons doel is het bieden van een podium voor expressie.
De werkgroep organiseert daartoe exposities of bijeenkomsten. Dan wordt het werk van professionele en niet professionele schilders, beeldhouwers, schrijvers, dichters en andere kunstzinnige uitingen onder de aandacht gebracht in een of meer kerken.
Dit wordt meestal, maar niet altijd, gerelateerd aan een thema dat past binnen het kerkelijk jaar of binnen de christelijke maatschappelijke ideeën of beleving van dat moment.
Wij stellen geen eisen aan de kwaliteit van de bijdragen en wij hebben geen rol in de verkoop van kunstwerken.

Voor Kunstzinnige personen die graag scheppend bezig zijn (met beeld en/of tekst) of mensen die daarvan genieten.
Datum 4 oktober 2021, 1 november, 6 december, 3 januari 2022, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni
Tijd 19.30 – 21.00 uur
Plaats Wisselend in alle kerken of bij leden thuis
Kosten geen
Contactpersoon Lida Koetsveld
Contact informatie 06 2909 7142   lidakoetsveld@gmail.com

Expositie
Sinds enkele jaren is er een thema-expositie met werk van professionele – en amateurkunstenaars, grotendeels uit de gemeente. In 2017, 2018 en 2019 werd de expositie georganiseerd in de drie kerken van de PGH. Helaas is er door Corona het afgelopen jaar geen exposities geweest.

Link naar 2016: expositie Bezieling
Link naar 2017: expositie Jij, ik…wij
> Link naar 2018: expositie Geestdrift

> link naar 2019: novemberexpositie ‘Loslaten’

 

 

 

Inspiratiebron is o.a. het Handboek voor Kunst in de Kerk: