Uitnodiging huiskamer gesprekken

Na de geslaagde huiskamergesprekken in 2015 en 2016 in de Oosterlichtgemeente, worden er dit najaar huiskamergesprekken georganiseerd in alle drie de wijkgemeenten: Oosterlicht, Goede Herder en Kruiskerk. Het programma is in alle drie de wijkgemeenten hetzelfde. De organisatie/data/deelname gebeurt dit jaar nog in de eigen wijk.
We sluiten grotendeels aan bij het thema dat door de Raad van Kerken is aangereikt:
Kerkproeverij… een open huis… ‘Weest gastvrij, zonder te klagen’
Klik hier voor meer informatie en opgave formulier Oosterlichtkerk

Activiteitenkalender voor tieners in de Oosterlichtkerk

Voor de tieners in de Oosterlichtkerk is een scala van activiteiten. Deze zijn mooi weergegeven in een uitprintbare activiteiten kalender 2017-2018

Klik hier voor de uitprintbare PDF-versie

Activiteitenkalender voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Voor de kinderen van 0 tot 12 jaar is in de Oosterlichtkerk een scala van activiteiten. Deze zijn mooi weergegeven in een uitprintbare activiteiten kalender 2017-2018

Klik hier voor uitprintbare PDF-versie

Over smaak valt niet te twisten – kerkproeverij 2017

Zondag 17 september viert de Protestantse Gemeente Huizen de start van het nieuwe seizoen in de ochtendvieringen van alle 3 de kerken met als thema ‘kerkproeverij’. Een seizoen dat gevuld is met zeer uiteenlopende activiteiten. U kunt ‘voorproeven’ van deze activiteiten in het programmaboekje, die u afgelopen week heeft ontvangen bij Verbinding. Alle activiteiten zijn ook te vinden op de overall PGH website en de Oosterlichtkerk,  Goede Herderkerk en Kruiskerk  sub-sites onder het menu-item ‘activiteiten’.

Er is een breed aanbod; voor jong en oud, voor doeners en denkers, voor kunstzinnigen en aanschouwers…Lees verder

Fotowedstrijd met als thema ‘Wow’

Je kent dat gevoel wel,
je ziet iets,
je komt ergens
en bent opeens helemaal gevangen door een beeld,
een tinteling gaat door je heen,
je denkt ‘wow wat is dat mooi’
‘wow wat is dat bijzonder’
In de natuur, in de bergen, in de stad, onderweg, thuis
Zo een moment vastleggen, daar gaat de fotowedstrijd 2017 over.

Heb je zo een foto, of maak je er één? Doe dan mee. Hoe ?

Lees verder

Kunst in de kerk: Pinksterexpositie Jij, ik…wij

Van 3 t/m 25 juni 2017 exposeren meer dan 60 professionele – en amateurkunstenaars van de Oosterlichtkerk, Goede Herderkerk en Kruiskerk hun verbeeldingen van het Pinksterthema Jij, ik…wij in de drie kerken. Het is de eerste keer dat we als drie kerken gezamenlijk een expositie organiseren. 
Klik hier voor  meer informatie over Kunst in de Kerk op de overkoepelende site

Heb l(i)ev!

Op zondag 21 mei is er een bijzondere dienst over liefde in de Oosterlichtkerk. Het is een roze viering over jezelf zijn en durven liefhebben, ook binnen relaties van man-man en vrouw-vrouw. Het gaat over diversiteit en acceptatie aan de hand van het bijbelse Hooglied. Voorganger is Alexander Noordijk (Amsterdam). Er is een band en er worden opwekkingsliederen gezongen. Iedereen van harte welkom! Klik hier voor meer informatie