Wekelijks gebedsmoment in de Oosterlichtkerk

Iedere dinsdag, tussen 19.30 en 20.15 uur is er in de Oosterlichtkerk een gebedsmoment. Wij doen voorbede voor concrete zorgen en noemen namen van mensen. In alle eenvoud en bescheidenheid. Wij bidden ook om zelf rust bij God te zoeken. Jij bent van harte welkom.
Vanaf 19.00 uur is de kerk open: gewoon om stil te zijn in de stilteruimte.

Gebedsvragen voor de gebedskring  kunnen vertrouwelijk worden doorgegeven via het  verzoek tot gebed.
Bij het gebedsmoment wordt een vaste indeling gevolgd, zoals hieronder weergegeven. Een indeling en tekst gebaseerd op de zgn. getijdengebeden.

Mijn ziel verlangt naar de Heer,
candle5
          meer dan wachters naar de morgen,
          meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Uit de diepte roep ik tot U, Heer,
.         Heer, hoor mijn stem.
Ik wil U loven met heel mijn hart,
          Heer, hoor mijn stem.
Als U de zonden blijft gedenken, Heer,
          Heer, wie houdt dan stand?
          Wij vragen (elkaar) om vergeving.

God kom mij te hulp,
          Heer haast U mij te helpen.
Eer zij aan God in de hoogste hemel
          en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.

Bijbellezing

          psalm
          andere Bijbeltekst

Stilte – ruimte van Gods Geest

          danken,                                                                     zegenen,
          belijden,                                                                    klagen,
          bidden,                                                                      smeken,
          voorbede,                                                                  stil zijn,
          prijzen,                                                                      kaars aansteken

Lied

Een ieder is welkom tijdens het gebedsmoment in de Oosterlichtkerk.
Nadere informatie Marrie Kruger tel. 035 525 0143

–> naar verzoek tot gebed