Kerkdiensten

In verband met het Coronavirus zijn onze kerkgebouwen beperkt toegankelijk.
U kunt wel een viering altijd meebeleven vanuit de Oosterlichtkerk met kerktv via Kerkdienstgemist.nl

Vanaf 20 december 2020 is het niet mogelijk om een wekelijkse viering bij te wonen i.v.m. de verscherpte corona beperkende maatregelen. Gelukkig zijn alle vieringen live of later mee te beleven via Kerkdienstgemist.

De viering meebeleven

  • Elke zondagmorgen is er in de Oosterlichtkerk om 10.00 uur  een kerkdienst. In de agenda kunt u zien wie er voorgaat in de viering.
  • De kerkdienst kunt u ook online bekijken of beluisteren via kerkdienstgemist.nl

Helaas is het i.v.m. auteursrechten niet geoorloofd om de orde van dienst online te plaatsen.

Voor de jeugd

  • Voor de kleine kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas. Voor deze kinderen is er een prachtige ruimte ingericht, waar zij heerlijk kunnen spelen.
  • Voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 is er kindernevendienst. De kinderen beginnen de dienst samen met de volwassenen in de kerkzaal. Zij gaan voor het Bijbellezen naar de kindernevendienst en komen na de preek weer terug. In plaats van Kindernevendienst is er bijna elke 2e zondag van de maand Godly Play. De kinderen zijn dan tijdens de hele viering welkom in de jeugdruimte. Meer informatie over Godly Play in de Oosterlichtkerk
  • Voor jongeren vanaf groep 8 en de middelbare school is er bijna elke maand een Sense bijeenkomst. Data en meer informatie hierover

Cameraopnamen in de Oosterlichtkerk

Tijdens elke viering worden er opnamen gemaakt met 2 camera’s ten behoeve van Kerktv. De vieringen worden rechtstreeks uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. U kunt de viering via deze site ook downloaden en zo bewaren op uw eigen computer.
Niet van elke bijeenkomst in de Oosterlichtkerk worden opnamen gemaakt. Dit is afhankelijk van de aard van de bijeenkomst en de wens van de betrokkenen.
Graag willen we u nog op het volgende wijzen:

  • De camera’s hangen links en in het midden van de kerkzaal. In principe worden gemeenteleden van achteren in beeld gebracht, uiteraard buiten de activiteiten die op het podium plaatsvinden, een muziekband of koor. Wanneer u niet herkenbaar in beeld wenst te komen, dan kunt het best in de linkerzijvleugel plaatsnemen.
  • De opnamen kunt u gratis bekijken, maar voor ons zijn er echter wel kosten verbonden over de bekeken vieringen aan Kerkdienstgemist. We stellen een geheel vrijwillige bijdrage dan ook op prijs. U kunt deze onder vermelding van ‘kerktv OLK’ overmaken op bankrek. nr. NL59 INGB 0004 7058 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Huizen.
  • Ons beleid met betrekking tot de privacy, zowel algemeen als wat betreft audiovisuele middelen, kunt u hier inzien.
  • Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Arnold de Visser